Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Breddad gång- och cykelbana längs Värmdövägen

Hammarby Sjöstad

Gång- och cykelbanan längs Värmdövägen mellan Danviksbro och Henriksdalskorset är mycket smal. Genom att göra ett körfält till cykelbana kan vi öka framkomligheten och säkerheten för gång och cykel.

Projektfakta

Sträckan längs Värmdövägen är en av stadens värre flaskhalsar för gång- och cykeltrafik. Längs en sträcka på cirka 120 meter är utrymmet mycket smalt. På ena sidan finns körbana och en bropelare och på andra sidan finns berg. Det gör att möjligheterna för att bredda utrymmet för gång- och cykel är begränsade.

Körfält görs om till cykelbana

Genom att ta ett av de tre sydgående körfälten på en sträcka om cirka 120 meter kan vi skapa mycket bättre framkomlighet för gående och cyklister.

Cykeltrafiken leds ut i det som tidigare var ett körfält för motorfordon. Körfältet avgränsas med tung avstängning mot övrig trafik. Samtidigt blir hela nuvarande gång- och cykelbanan gångbana. På så sätt kan cykelbanan bli cirka 2,4 meter och gångbanan cirka 2,7 meter förbi platsen.

Det utpekade körfältet för kollektivtrafik längs sträckan på cirka 120 meter vävs in i körfältet för övrig trafik. En bit innan Henriksdalskorsningen återkommer kollektivkörfältet.

Tidplan

Själva arbetet för att göra förändringen beräknas ta cirka två veckor. Arbetet görs under första halvan av juli 2022.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad