Två personer syns bakifrån, gåendes på en strandpromenad, fotografi.
Foto: Stockholms stad.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Åtgärder sättningar Sickla udde

Hammarby sjöstad

Längs stranden på Sickla udde förekommer sättningar. Stockholms stad planerar nu för att återställa ytorna som påverkats.

Sättningarna beror på att det finns lös jord och lera samt att marken har fyllts upp i samband med exploatering. Även bryggorna längs strandpromenaden är påverkade.

Fastigheterna i området är pålade ned till berggrunden. Det innebär att husen står stadigt. Det bedöms inte heller vara en risk för att pålarna blivit utsatta för så kallade sidolaster, eftersom nivåskillnaden är relativt liten. Men på mark som inte är pålad, till exempel längs strandpromenaden eller mellan fastigheter, sjunker marken långsamt undan – vilket leder till att sättningar i marken uppstår.

Trafikkontoret och Södermalms stadsdelsförvaltning samarbetar för att lösa problemet. Målet är att försöka stoppa sättningarna samt att återställa ytorna som påverkats.

kartbild över området som berörs av installation av markpeglar svartmarkerat, illustration.
Området som berörs av installation av markpeglar är svartmarkerat.

Tidsplan

Observera att tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

 • April–maj 2024: Markspeglar, för att mäta och följa eroderingen, installeras i området.
 • Sommar 2024: Systemhandling beräknas vara klar.
 • Höst 2024: Genomförandebeslut i Södermalms stadsdelsnämnd.
 • Höst 2024–vinter 2025: Detaljprojektering samt upphandling av
  entreprenör/utförare.
 • Våren 2026: Byggstart.
 • Byggarbetet beräknas vara klart hösten 2027.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. Om du lämnar din e-postadress får du svar från dem som arbetar med projektet.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Hammarby sjöstad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad