• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Magelungens strandpromenad

Fagersjö, Farsta strand

Strandpromenaden längs Magelungens strand mellan Fagersjö och Farsta strand har rustats upp för att skapa en trivsam miljö för din hälsa och rekreation.

Magelungens strandpromenad är ett fem kilometer långt stråk med möjlighet att erbjuda upplevelser och avkoppling. Strandpromenaden består av sträckan Fagersjö och Farsta Strand, och var pilotprojekt i projektet rekreationsstråk. Stråket rustades upp som en del av satsningen Grönare Stockholm.

Upphöjda trädäck

På strandpromenadens nordvästra del längs Magelungens strand söder om Fagersjö går stora delar av promenaden på upphöjda trädäck med utsikt över vattnet. För att främja djurlivet i området har vi satt upp fågelholkar och fladdermusholkar i träden som omger promenaden.

Solbryggan

Sveriges Arkitekter nominerade solbryggan vid Farsta Strandbad till Sveriges bästa Landskapsarkitekturpris 2019.

Bilder på solbryggan

Fågelholkar och insektsholkar

Fågelholkar, insektsholkar samt fladdermushotell har satts upp i området runt strandpromenaden.

  • Mesholkar 60 stycken
  • Fladdermusholkar 36 stycken
  • Trädkryparholkar 13 stycken
  • Knipholkar 7 stycken
  • Kattuggleholkar 4 stycken
  • Svalbrädor 9 stycken
  • Insektshotell 6 stycken.

Bilder på den upprustade strandpromenaden

Brygga vid strandpromenad. Vatten, vass och skog. Foto.

Tidsplan

Magelungens strandpromenad färdigställdes sommaren 2020.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Projektet genomförs av Stockholms stad. Trafikkontoret tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning genomför projektet som är en del av satsningen Grönare Stockholm.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Farsta strand

Uppdaterad