Karta som visar planområdets ungefärliga avgränsning och delområdena Värmdö, Gränö, Blidö och Äpplarö.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder vid korsningen Magelungsvägen – Ågesta broväg

Farsta, Farsta strand

Cirka 450–500 bostäder i flerbostadshus, förskolor och verksamhetslokaler planeras intill korsningen mellan Magelungsvägen och Ågesta broväg. Magelungsvägen och Ågesta broväg omvandlas till stadsgator med gång- och cykelstråk.

Utmed Magelungsvägen och Ågesta broväg fylls det på med flerbostadshus i blandad upplåtelseform som bidrar till fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge inom influensområdet för tunnelbanans utbyggnad.

Projektet överensstämmer med översiktsplanens idéer och ingår till större delen i programmet för tyngdpunkt Farsta. Ett övergripande mål är att stärka sambandet mellan Farsta centrum och Farsta strand. Magelungsvägen och Ågesta broväg utvecklas till mer stadsmässiga gator med god framkomlighet för gång- och cykeltrafik.

Planområdet består av tre delområden utmed Magelungsvägen och Ågesta broväg samt ett delområde vid kvarteret Äpplarö. Fastigheterna Farsta 2:1, Blidö 2, Blidö 3, Värmdö 1, Äpplarö 2 och Äpplarö 3 ingår.

Tidsplan

 • Start-PM togs 26 november 2020
 • Samråd: våren 2024
 • Granskning: hösten 2024
 • Antagande: hösten 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

 • JM
 • SKB
 • Familjebostäder.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Roseana De Almeida
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 462

Niklas Karlsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 698

Projekt i Farsta strand

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad