• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Renovering av vägbroar på Magelungsvägen

Farsta strand

Tre vägbroar på Magelungsvägen behöver renoveras och få ett nytt tätskikt. Under en av broarna går en gångtunnel som också kommer att målas.

Broarna på Magelungsvägen byggdes 1970–1974 och deras befintliga tätskikt är nu utslitet. Nu renoverar vi broarna för att undvika betongskador och förlänga vägbroarnas livslängd ytterligare.

Vad ska göras med broarna?

Det nuvarande tätskiktet kommer att rivas och ersättas med ett nytt tätskikt och ny asfaltsbeläggning. Ett antal befintliga betongskador kommer också att repareras i samband med arbetet.

Ljusare och tryggare gångtunnel

Gångtunneln under Magelungsvägen målas i en ljusare färg för att öka tryggheten och trivseln i tunneln.

Så påverkas trafiken

Arbetet kommer att utföras etappvis och i en körriktning i taget. Det gör att trafiken inte behöver stängas av helt. Ett körfält i vardera riktning kommer alltid vara öppet och tillräckligt brett för bussar att passera.

Gång- och cykeltrafiken i gångtunneln kommer att påverkas minimalt under någon vecka medan arbetet pågår.

Andra avstängningar

Under sommarmånaderna genomför även Trafikverket broreparationer i trafikplats Trångsund där en avfart är avstängd. 

Tidsplan

  • Byggstart augusti 2024.
  • Klart vintern 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Hur påverkas trafiken?

Om ett projekt påverkar trafiken på en plats, till exempel genom avstängningar eller omledningar, behöver det alltid finnas en så kallad trafikanordningsplan. På webbplatsen trafiken.nu kan du se alla aktuella trafikanordningsplaner.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Farsta strand

Uppdaterad