Stombuss 1 på Kungsgatan.
Projekt Genomfört

Framkomlighetsåtgärder för stombusslinje 1 och 4

Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm

Tillsammans med Trafikförvaltningen (SL), Trafikverket och Keolis genomförde Stockholms stad ett antal åtgärder för att förbättra framkomligheten för stombusslinje 1 och 4.

Projektfakta

Restid och punktlighet för bussarna förbättrades

Stockholms stad, Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm och Keolis identifierade tillsammans ett antal åtgärder som förväntades bidra till kortare restid och förbättrad punktlighet för stombusslinje 1 och 4.

Åtgärderna genomfördes med start våren 2019 och pågick till år 2020.

Genomförda åtgärder

Mariebergsgatan

Hållplatsen i riktning mot city har förlängts så att fler bussar kan stanna samtidigt.

Fleminggatan

Ett extra brett kollektivkörfält för både buss och cykel i riktning mot city har anlagts. En ny busshållplats har ersatt hållplatserna Scheelegatan och Kungsbroplan. Den nya hållplatsen Scheelegatan är placerad 430 meter från den närmast belägna hållplatsen Polhemsgatan.

Kungsgatan

För att minska problem med dubbelparkering tillåts endast varuleveranser och avfallshämtning på lastplatser. Taxiparkeringen vid Hötorget har tagits bort och i stället har av- och påstigningsplatsen förlängts.

Gjörwellsgatan

Cykelfältet har tagits bort för att ge plats åt kollektivkörfält. Det nya kollektivkörfältet är gemensamt för buss och cykel, vilket innebär att det är tre körfält i riktning mot city

Skanstull

Refugen har byggts om för att minska inkörning till busshållplatsen och problem med dubbelparkering.

Sturegatan

Ett nytt busskörfält har införts i norrgående riktning på Sturegatan mellan Kommendörsgatan och Karlavägen.

Aktuell trafikinformation

På webbplatsen trafiken.nu hittar du samlad information om det aktuella trafikläget i Stockholmsregionen. Där hittar du bland annat information om trafikomläggningar, pågående trafikarbeten och störningar på grund av incidenter.

Trafiken.nu

Andra trafikprojekt

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad