Stombuss 1 på Kungsgatan.
Projekt Pågående

Framkomlighetsåtgärder för stombusslinje 1 och 4

Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm

Tillsammans med Trafikförvaltningen (SL), Trafikverket och Keolis genomför Stockholms stad ett antal åtgärder för att förbättra framkomligheten för stombusslinje 1 och 4.

Projektfakta

Restid och punktlighet för bussarna ska förbättras

Stockholms stad, Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm och Keolis har tillsammans identifierat ett antal åtgärder som förväntas bidra till kortare restid och förbättrad punktlighet för stombusslinje 1 och 4.

Genomförande av åtgärderna startar under våren 2019 och beräknas pågå till och med år 2020.

Planerade åtgärder

Platser där staden gör framkomlighetsåtgärder 2019–2020.

Följande åtgärder genomförs under 2019

Mariebergsgatan

Hållplatsen i riktning mot city förlängs så att fler bussar kan stanna samtidigt.

Fleminggatan

Vi anlägger extra brett kollektivkörfält för både buss och cykel i riktning mot city. Ny busshållplats ersätter hållplatserna Scheelegatan och Kungsbroplan. Den nya hållplatsen Scheelegatan placeras 430 meter från den närmast belägna hållplatsen Polhemsgatan.

Kungsgatan

För att minska problem med dubbelparkering: Endast varuleveranser och avfallshämtning tillåts på lastplatser. Taxiparkering vid Hötorget tas bort, istället förlängs av- och påstigningsplatsen.

Gjörwellsgatan

Vi tar bort cykelfältet för att ge plats åt kollektivkörfält. Det nya kollektivkörfältet blir gemensamt för buss och cykel, vilket innebär att det blir tre körfält i riktning mot city.

Följande åtgärder genomförs under 2020

Skanstull

Ombyggnad av refug för att minska inkörning till busshållplatsen och problem med dubbelparkering.

Sturegatan

Nytt busskörfält införs i norrgående riktning på Sturegatan mellan Kommendörsgatan och Karlavägen.

Beslut

Inriktningsbeslut för framkomlighetsåtgärder för stombuss 1 och 4 beslutades i trafiknämnden den 23 november 2017.

Inriktningsbeslut – Framkomlighetsåtgärder för stombusslinje 1 och 4 (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Genomförandebeslut om ytterligare framkomlighetsåtgärder för stombuss 1 och 4 beslutades den 30 augusti 2018.

Genomförandebeslut – Framkomlighetsåtgärder för stombusslinje 1 och 4 (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Slutredovisning beslutades den 17 mars 2022.

Slutredovisning. Framkomlighetsåtgärder för stombusslinje 4, Insyns webbplats

Aktuell trafikinformation

På webbplatsen trafiken.nu hittar du samlad information om det aktuella trafikläget i Stockholmsregionen. Där hittar du bland annat information om trafikomläggningar, pågående trafikarbeten och störningar på grund av incidenter.

Trafiken.nu

Andra trafikprojekt

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad