Stombuss 173.
Projekt Genomfört

Framkomlighetsåtgärder för stombusslinje 172 och 173

Bandhagen, Fruängen, Gubbängen, Högdalen, Hökarängen, Norra Sköndal, Rågsved, Skarpnäck, Skärholmen, Älvsjö

Stombusslinjerna binder samman Stockholms kollektivtrafik. Tillsammans med Trafikförvaltningen (SL), Trafikverket och Keolis genomför Stockholms stad ett antal åtgärder för att förbättra framkomligheten för stombusslinje 172 och 173.

Projektfakta

Nya körfält och regler ska förbättra framkomligheten

Planeringen av framkomlighetsåtgärder för stombusslinjerna 172 och 173 genomförs av Stockholms stad tillsammans med Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm, Trafikverket och bussentreprenören Keolis. Även Grannkommunerna Huddinge och Botkyrka medverkar i projektet och planerar åtgärder för att ge bussarna ökad framkomlighet längs hela linjesträckningen.

Genomförande av åtgärderna är planerade att starta under 2019 och beräknas ta ett år.

Planerade åtgärder

Sammanfattningsvis innebär de planerade åtgärderna att parterna tillsammans anlägga omkring 1 500 meter nya busskörfält samt att nya trafikregler, till exempel väjningsregler med fördel för busstrafik, införs i flera korsningar. Trafikförvaltningen och Keolis förslår även att stombussarna ska hoppa över vissa hållplatser eftersom de får en delvis ändrad linjesträckning. Vid de flesta av dessa stanna fortsättningsvis en lokalbuss.

Linje 172

Följande åtgärder är planerade för busslinje 172:

 1. Bättre prioritering för buss vid trafiksignaler
 2. Ändrad körfältsindelning
 3. Ändrad väjningsplikt till fördel för busstrafik
 4. Flytt av refug
 5. Hållplatser som inte trafikeras av stombussen (Gubbängens idrottsplats, Högdalens industri och Högdalsdepån)
 6. Ändrad linjesträckning för en genare körväg
 7. Nytt kollektivtrafikkörfält
 8. Nytt kollektivtrafikkörfält
 9. Bättre prioritering av buss vid trafiksignaler
 10. Hållplats som inte trafikeras av stombussen
 11. Kompletterande vägmålning och ökad parkeringsövervakning
 12. Stoppförbud istället för som tidigare parkeringsförbud
 13. Stoppförbud istället för som tidigare parkeringsförbud vid korsning

Linje 173

Följande åtgärder är planerade för busslinje 173:

 1. Utökad parkeringsövervakning
 2. Bättre prioritering för buss vid trafiksignaler
 3. Hållplatser som stombussen inte kommer att stanna vid (Ekeholmsvägen, Lammholmsbacken, Lindvreten, Apoteksbolaget )
 4. Ändrad linjesträckning och ny hållplats
 5. Ändrad linjesträckning och nya hållplatser
 6. Flytt av övergångsställe
 7. Skyltning mellan buss och T-bana förbättras
 8. Ändrad väjningsplikt till fördel för busstrafik
 9. Ändrad målning
 10. Bättre prioritering för buss vid trafiksignaler
 11. Hållplats som inte trafikeras av stombussen
 12. Bättre prioritering för buss vid trafiksignaler
  • Hållplats som inte trafikeras av stombussen
  • Ändrat hållplatsläge
  • Utökad parkeringsövervakning
  • Ändrat hållplatsläge
 13. Ändrad väjningsplikt till fördel för busstrafik
 14. Hållplats som inte trafikeras av stombussen
 15. Flytt av vägmärken
 16. Hållplats som hoppas över
 17. Nytt busskörfält
 18. Nytt busskörfält

Beslut

Genomförandebeslut för framkomlighetsåtgärder för stombuss 172 och 173 beslutades i trafiknämnden den 8 mars 2018.

Genomförandebeslut: Framkomlighetsåtgärder för stombusslinje 172 och 173 (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)

Andra trafikprojekt

Kontakt

Trafikkontoret

Aktuell trafikinformation

På webbplatsen trafiken.nu hittar du samlad information om det aktuella trafikläget i Stockholmsregionen. Där hittar du bland annat information om trafikomläggningar, pågående trafikarbeten och störningar på grund av incidenter.

Trafiken.nu

Uppdaterad