Projekt Planerat

Framkomlighetsåtgärder för stombusslinje 2 och 3

Södermalm, Kungsholmen och Vasastaden

Staden genomför framkomlighetshöjande åtgärder för stombusslinje 2 och 3 på gator i Vasastaden, Kungsholmen och på Södermalm.

Projektfakta

Stockholms stad har sedan många år tillbaka arbetat med förbättrad stombusstrafik med utgångspunkt från stomnätsplanen som Region Stockholm har tagit fram.

Den stora mängden resande på stombussarna gör en att en kort restid och även pålitlighet är viktig för resenärerna. Pålitligheten för kollektivtrafiken innebär att resenärerna vet att en buss kommer på utsatt tid och att bussen inte fastnar på vägen. Detta blir särskilt viktigt för stomlinje 2 och 3 där många resenärer gör korta resor längs sträckan.

Framkomlighetsåtgärderna som ska ska genomföras för linje 2 och 3 är enkla och har som syfte att förkorta stombussarnas restider och förbättra pålitligheten och förutsägbarheten. De liknar tidigare åtgärder som genomförts på flera av stadens stombusslinjer sedan 2012.

Åtgärder som ingår

Åtgärderna på linje 2 handlar om att

 • förtydliga lastplats på Smålandsgatan 
 • bredda gångbanan lokalt vid övergångsställe på Birger Jarlsgatan vid Mäster Samuelsgatan för att hindra felparkering av fordon som gör det svårt för bussen att komma fram
 • förbjuda högersväng från Birger Jarlsgatan till Kungsgatan
 • bredda gångbanan lokalt vid övergångsställe på Birger Jarlsgatan vid Snickarbacken för att hindra felparkering av fordon som gör det svårt för bussen att komma fram
 • förtydliga befintlig bussgata på Roslagsgatan
 • förlänga förbud att stanna och parkera på Norrtullsgatan vid Ynglingagatan.

Åtgärderna på linje 3 handlar om att 

 • bredda till två körfält på Ringvägen vid Renstiernas gata
 • ta bort övergångsställe med mittrefug som hindrar framkomlighet för buss och kompensera fotgängare med genomgående gångbana i korsningen Renstiernas gata/Åsögatan
 • justera mittrefug på Hantverkargatan vid Stadshuset
 • justera mittlinje och förlänga hållplats på Hantverkargatan vid Kungsholms kyrka bygga genomgående gångbanor och ta bort övergångsställe på Hantverkargatan vid Södra Agnegatan
 • förlänga hållplats och flytta lastplats för att underlätta bussens utkörning från hållplatsen på Hantverkargatan vid Kronobergsgatan
 • skapa busskörfält på Torsgatan vid Odengatan
 • förlänga hållplats och flytta lastplats för att underlätta bussens utkörning från hållplatsen på Torsgatan vid Rödabergsgatan.

Tidplan

Åtgärderna genomförs under 2023–2024.

Genomförs av Stockholm stad

Stockholms stads trafikkontor planerar och genomför arbetet, i dialog med trafikförvaltningen på Region Stockholm.

Vill du veta mer?

Genomförandebeslut, 11 maj 2023

Framkomlighetsåtgärder för stomlinje 2 och 3, Insyn Sveriges webbplats

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad