• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Breddad gång- och cykelbana längs Värmdövägen

Hammarby sjöstad

Gång- och cykelbanan längs Värmdövägen mellan Danviksbro och Henriksdalskorset var tidigare mycket smal. Genom att göra ett körfält till cykelbana har vi kunnat öka framkomligheten och säkerheten för gång och cykel.

Sträckan längs Värmdövägen har varit en av stadens värre flaskhalsar för gång- och cykeltrafik. Längs en sträcka på cirka 120 meter var utrymmet tidigare mycket smalt. På ena sidan finns körbana och en bropelare och på andra sidan finns berg. Det har gjort att möjligheterna för att bredda utrymmet för gång- och cykel varit begränsade.

Körfält blev till cykelbana

Genom att ta ett av de tre sydgående körfälten på en sträcka om cirka 120 meter har vi kunnat skapa mycket bättre framkomlighet för gående och cyklister.

Cykeltrafiken leds nu ut i det som tidigare var ett körfält för motorfordon. Körfältet avgränsas med tung avstängning mot övrig trafik. Samtidigt har hela den tidigare gång- och cykelbanan blivit gångbana. På så sätt har cykeltrafiken fått en bredd om cirka 2,4 meter och gångtrafiken cirka 2,7 meter förbi platsen.

Det utpekade körfältet för kollektivtrafik längs sträckan på cirka 120 meter vävs in i körfältet för övrig trafik. En bit innan Henriksdalskorsningen återkommer kollektivkörfältet.

Tidsplan

Förändringen skedde under sommaren 2022.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Hammarby sjöstad

Uppdaterad