Flygbild som visar ett bostadsområde med lägenheter och innergård med grönytor och träd, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lägenheter och förskola i kvarteret Lugnet

Hammarby sjöstad

I projektet ingår 116 bostadsrättslägenheter och upplåtelse av mark med tomträtt för uppförande av cirka 113 hyreslägenheter. I projektet ingår även en förskola samt en stationär sopsugsterminal. Mot Båtbyggargatan skapas lokaler i bostadshusets bottenvåning.

Kvarteret är den i dagsläget sista möjliga exploateringen i östra Hammarby Sjöstad. Det har bidragit till cirka 230 nya lägenheter, en ny förskola, ett fullt utbyggt sopsugssystem samt en attraktiv östlig entré till Hammarby Sjöstad.

För att kunna genomföra projektet byggde exploateringskontoret om delar av de till kvarteret angränsande gatorna. Tillsammans med sopsugsterminalen utgör dessa merparten av stadens investeringar i projektet.

Bakgrund

Cirka 1400 lägenheter planerades att byggas i nordöstra Hammarby Sjöstad. Förutsättningen för merparten av bostäderna var att infrastrukturen i området byggs om, bland annat att Värmdövägen leds i tunnel genom Henriksdalsberget. I avvaktan på att detta genomförs kan lägenheter byggas i området mellan Kanalvägen, Vävar Johans Gata och Båtbyggargatan. All mark ägs av staden.

Exploateringen är även angelägen med hänsyn till sophanteringen i området. Idag är lägenheterna i östra Hammarby Sjöstad anslutna till en provisorisk sopsugsterminal belägen strax norr om projekt Lugnet 3. Ursprungligen planerades en permanent terminal att byggas i Henriksdalsberget i samband med genomförandet av infrastrukturomläggningen Danvikslösen. Eftersom Danvikslösen inte har genomförts och förväntas dröja behöver behovet av den permanenta terminalen lösas.

Tidsplan

Området färdigställdes i oktober 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Byggbolag är NCC Boende AB och AB Stockholmshem.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Hammarby sjöstad

Uppdaterad