Projekt Pågående

Åtta av Karlaplans almar tas ned

Flera av Karlaplans almar har fått almsjuka och måste tas ned. För att förhindra att almsjukan sprider sig till de andra almarna kommer Stockholms stad att fälla de angripna almarna.

Projektfakta

Åtta av almarna vid Karlaplan har under växtsäsongen visat tydliga symptom på almsjuka och Stockholms stad kommer, för att förhindra att almsjukan sprider sig, därför att ta ned träden under vintersäsongen 2020-2021.

På Karlaplan är det inte möjligt att återplantera nya träd i nuläget. Det är svårt att plantera nya träd i luckor mellan befintliga träd, de nya träden skulle inte kunna etablera sig på platsen på grund av skuggan från träden runt omkring. Dessutom är Karlaplans almar planterade i en cirkel, där formen som helhet är viktig för platsens utseende, vilket resulterar i att nya mindre träd skulle förändra formen på planteringen. Staden vill inte heller ta bort alla träd i ringen utan gör ett försök att skydda de återstående träden genom att ta bort de träd som är angripna.

Under sommarmånaderna inventeras träden för att tidigt hitta tecken på almsjukan. De första angreppen av almsjuka i Mälardalen påträffades 1998. Sedan dess har Stockholms stad fällt omkring 300 almar per år. Vi bevakar ständigt de almbestånd som finns för att kunna ta ned smittade träd och på så sätt rädda återstående almar.

Almsjuka

Almsjuka är en svampsjukdom som angriper almar. Sjukdomen sprids i första hand av skalbaggen almsplintsborre. Almsjuka kan även spridas när rötterna på ett sjukt träd har kontakt med rötterna på ett friskt träd. Detta gör att almar som står i alléer eller på annat sätt nära varandra är extra hotade. Sjukdomen orsakas av en parasitsvamp som hindrar trädet från att ta upp vatten, vilket leder till att trädet vissnar och dör. När en alm smittas dör trädet oftast inom en växtsäsong. Almsjukan är en sjukdom som härjar i hela Europa.

Historik 

Karlaplan har under historien haft olika utformningar.

Under 1600-1700 tal hette platsen Ladugårdslands tull och låg i Stockholms utkant. Under senare delen av 1800-talet började förändringen av området från fattig stadsdel i stadens utkant till att med tiden bli den plats som vi har idag. Karlaplan anlades på 1880-talet och utformades som en stjärnplats där fem gator möts, däribland esplanaderna Narvarvägen och Karlavägen. Den runda dammen med fontänen ritad av arkitekten Ragnar Hjort.

Under första världskriget 1917 odlades Grönkål i rabatterna Karlaplan.

Bild från Stockholms stadsmuseum, fotograf Axel Malmström 1917Bild från Stockholms stadsmuseum, fotograf Axel Malmström 1917.

Karlaplan 1919.

Bild från Stockholms stadsmuseum, fotograf G Heurlin 1919
Bild från Stockholms stadsmuseum, fotograf G Heurlin 1919.

Karlaplan 1960

Bild från Stockholms stadsmuseum, fotograf Lennart af Petersens 1960.Bild från Stockholms stadsmuseum, fotograf Lennart af Petersens 1960.

Tidplan

De åtta angripna träden kommer att tas bort under februari-mars 2021.

Läs mer om:

Uppdaterad