• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nytt torg på Östermalmsgatan ska hantera kraftiga regn

Östermalm

För att bättre kunna hantera kraftiga regn och minska risken för översvämningar bygger staden ett nytt torg där Östermalmsgatan möter Birger Jarlsgatan. Torget får även nya träd och ny belysning.

Vid kraftiga regn finns det risk att brunnar och ledningar fylls upp och inte kan ta emot mer vatten. Vid Östermalmsgatan rinner det mycket regnvatten som sedan färdas vidare söderut. För att minska risken för översvämningar ska vattenmagasin under torget fånga upp och fördröja vattnet.

Vattenmagasin, växtbäddar och nya träd

Det nya torget får magasin under gatan som rymmer 120 000 liter vatten. Dessutom byggs nya växtbäddar som hjälper till att absorbera vatten. Nya träd bidrar till att förbättra luften och erbjuder skugga vid värmeböljor. Torget får också ny belysning.

Planerade åtgärder

  • Vi bygger magasin under gatan som rymmer 120 000 liter vatten.
  • Vi bygger växtbäddar av biokol och planterar nya träd.
  • Platsen får även ny belysning.

Påverkan

Under byggtiden kommer bullrande arbeten att utföras under dagtid på vardagar. Gående och cyklister leds om under byggtiden och påverkan på biltrafiken bedöms bli liten eftersom området idag är en vändplats. För att kunna bygga det nya torget behöver en till två parkeringsplatser tas bort.

Tidsplan

  • Genomförandebeslut februari 2023.
  • Byggstart sommaren 2024.
  • Klart vintern 2024/2025.

Pilotprojekt för att hantera kraftiga regn

Det nya torget på Östermalmsgatan är ett av två pilotprojekt för så kallade mångfunktionella lösningar för klimatanpassning. I det här fallet handlar det både om fördröjning av vatten, nya träd och växtbäddar samt skapandet av ett nytt rum i staden. När projektet är klart kommer staden att utvärdera lösningen ur ett tekniskt, ekonomiskt, driftmässigt och socialt perspektiv.

Det andra pilotprojektet är en ny park vid Jarlaplan. 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Östermalm

Uppdaterad