Bild av torg med restaurang byggnad i centrum.
Visionsbild av planförslaget från Hedvig Eleonora Kyrka kyrkpark. Illustration: Karavan.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny restaurang och kiosk på Östermalmstorg

Östermalm

Östermalmstorg är ett centralt och välbesökt torg mitt i centrala Stockholm med gamla anor och stort kulturhistoriskt värde. I och med att Östermalmstorg rustas upp till ett levande, tryggt och tillgängligt stadstorg har staden tagit fram ett förslag på ny detaljplan som möjliggör för uppförande av en restaurang- och en kioskbyggnad.

Utgångspunkten för förslag av tillägg av de mindre restaurang- och kioskbyggnaden har varit att bevara torgets kulturhistoriska värden samt folklivets användning av platsen.

Östermalmstorg ska rustas upp till ett levande, tryggt och tillgängligt salutorg som tar tillvara torgets historiska värden samtidigt som den ger utrymme för tillfälliga evenemang, torghandel, folkrörelse och tillfälliga aktiviteter. Restaurang- och kioskbyggnadernas utformning ska verka för att torget behåller sin öppna yta och bevarar möjligheterna för en expanderande och varierande torghandel.

Restaurangbyggnaden

Restaurangen föreslås placeras i den nordöstra delen av torget. Byggnadens placering utgår från tidigare restaurangs placering (Lisa på torget) och får max vara 85 kvadratmeter. Byggnadens höjd regleras till två nivåer, där den högsta höjden får max bli 4,5 meter, för att inte dominera utan främja torgets öppna gestaltning, skala och rymd.

Kioskbyggnaden

Kiosken föreslås placeras i den sydvästra delen av torget, i framkant med träden, och utgår från Östermalmsgrillens tidigare placering. Den får maximalt vara 31 kvadratmeter och höjden regleras till två nivåer liksom restaurangen med max höjd på 4,5 meter. Ett av de träd som trafikkontoret bedömt ha en måttlig vitalitet föreslås fällas för att möjliggöra för kioskens placering och samtidigt skapa bättre förutsättningar för de befintliga träden.

Bilder

Visionsbild av Östermalmstorg från Storgatan med föreslagen restaurangbyggnads placering och gestaltning. Illustration: Karavan.
Visionsbild av Östermalmstorg från Humlegårdsgatan med föreslagen restaurang- och kioskbyggnads placering och gestaltning. Illustration: Karavan.
Visionsbild av Östermalmstorg norrut från Nybrogatan med föreslagen kioskbyggnads placering och gestaltning. Illustration: Karavan.

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i augusti 2023.
  • Samråd med möjlighet till insyn och synpunkter skedde mellan den 16 januari–16 februari 2024.
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter, planeras till kvartal 2, 2024.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 3, 2024.

Bilder

Visionsbild av restaurangbyggnadens fasad mot öster, Sibyllegatan. Fasad mot väster ges lika utformning som fasad mot öster. Illustration: DinellJohansson, 2024.
Visionsbild av restaurangbyggnadens fasad mot söder, torgets mittstråk. Illustration: DinellJohansson, 2024.
Visionsbild av kioskbyggnadens fasad mot väster, Nybrogatan, med större del uppglasade partier. Illustration: DinellJohansson, 2024
Visionsbild av kioskbyggnadens fasad mot norr, torgets mittstråk. Illustration: DinellJohansson, 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Stockholms stad, genom fastighetskontoret som kommer förvalta fastigheterna.

Markägare

Stockholms stad är markägare.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Telefonkontakt

Anna Näslund
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 531

Projekt på Östermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad