Cykelväg, bilväg och en gångväg av grus med träd och gräs runt om sig. Gångvägen ligger vid vattnet. Parkerade bilar och hus. Foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Enklare att cykla längs Kungsholms strand

Kungsholmen

Kungsholms strand är ett viktigt pendelstråk för cyklister i Stockholms län. Idag samsas motordriven trafik och cyklister om samma yta på vägen. Därför har staden med olika åtgärder förbättrat framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan.

Stockholms stad vill göra det enklare och säkrare att cykla längs Kungsholms strand och tydliggöra hur bilister och cyklister ska samsas i trafiken. Åtgärder som testades i ett försök 2015 har nu genomförts för att bli permanenta mellan Igeldammsgatan och Fridhemsgatan. Från Fridhemsgatan och Inedalsgatan har vi också byggt en dubbelriktad cykelbana.

Åtgärder mellan Igeldammsgatan och Fridhemsgatan

På båda sidor om vägen har det skapats en yta för cykling genom att ett av två körfält för motorfordon har tagits bort. Det innebär dubbelriktad motortrafik i körfältet och att motorfordon måste använda vägrenen vid möte. Ytan för cykling är markerad med röd asfalt och vägmålning. Längs sträckan påverkas inte möjligheterna att parkera bilar.

Åtgärder mellan Fridhemsgatan och Inedalsgatan

En dubbelriktad cykelbana har skapats med tydlig avgränsning mot motortrafiken. Då utrymmet är begränsat har ett 40–tal parkeringsplatser tagits bort för att kunna öka trafiksäkerheten. En busshållplats har även flyttats från Kungsholms strand till Inedalsgatan. En miljöstation vid Sankt Eriksbron har flyttats till västra sidan om bron och ytterligare sju parkeringsplatser har tagits bort.

Åtgärderna bygger på resultat från försöket 2015

Under 2015 genomfördes ett försök på Kungsholms strand mellan Igeldammsgatan och Fridhemsgatan, för att förbättra framkomlighet och öka trafiksäkerheten. Ett av de två körfälten markerades för cyklister så att de fick ett separat utrymme. Ambitionen var också att bilister skulle ta större hänsyn till cyklister. Resultatet från utvärderingen som genomfördes hösten 2015 visade att hela 85 procent av cyklisterna upplevde en förbättring. Även kollektivtrafiken var positiva till åtgärderna som testades under sommaren.

Tidsplan

Stockholms stad har genomfört projektet och det blev klart i oktober 2017.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Uppdaterad