Buss 1 kör i ett busskörfält på Kungsgatan. Filen bredvid är full av privatbilar.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Framkomlighetsåtgärder för stombusslinje 1 och 4

Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm

Tillsammans med Trafikförvaltningen (SL), Trafikverket och Keolis genomförde Stockholms stad ett antal åtgärder för att förbättra framkomligheten för stombusslinje 1 och 4.

Stockholms stad, Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm och Keolis identifierade tillsammans ett antal åtgärder som förväntades bidra till kortare restid och förbättrad punktlighet för stombusslinje 1 och 4.

Genomförda åtgärder

Skanstull

Refugen har byggts om för att minska inkörning till busshållplatsen och problem med dubbelparkering.

Gjörwellsgatan

Cykelfältet har tagits bort för att ge plats åt kollektivkörfält. Det nya kollektivkörfältet är gemensamt för buss och cykel, vilket innebär att det är tre körfält i riktning mot city

Drottningholmsvägen

Hållplatsen Mariebergsgatan i riktning mot city har förlängts så att fler bussar kan stanna samtidigt.

Fleminggatan

Ett extra brett kollektivkörfält för både buss och cykel i riktning mot city har anlagts. En ny busshållplats har ersatt hållplatserna Scheelegatan och Kungsbroplan. Den nya hållplatsen Scheelegatan är placerad 430 meter från den närmast belägna hållplatsen Polhemsgatan.

Kungsgatan

För att minska problem med dubbelparkering tillåts endast varuleveranser och avfallshämtning på lastplatser. Taxiparkeringen vid Hötorget har tagits bort och i stället har av- och påstigningsplatsen förlängts.

Sturegatan

Ett nytt busskörfält har införts i norrgående riktning på Sturegatan mellan Kommendörsgatan och Karlavägen.

Tidsplan

Åtgärderna genomfördes med start våren 2019 och pågick till år 2020.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Pågående och planerade kollektivtrafikprojekt

Uppdaterad