Den bredare cykelbanan gör det möjligt att cykla i bredd utan att störa mötande cyklister.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Norr Mälarstrand får bredare cykelbana

Kungsholmen

Cykelbanan längs med Norr Mälarstrand mellan Kungsholmstorg och Samuel Owens gata blir bredare för bättre framkomlighet och säkerhet.

Cykelbanan längs Norr Mälarstrand är en viktig länk för cykeltrafiken mellan city och västerort men även till och från Västerbron, Essingeöarna och västra Kungsholmen. Längs hela Norr Mälarstrand går en dubbelriktad cykelbana som är separerad både från gång- och motorfordonstrafiken. 

Hela sträckan får samma standard

Sträckan väster om Kungsholmstorg och in i Rålambshovsparken förbättrades och breddades 2016–2017. Den östra delen mellan Kungsholmstorg och Stadshuset är smalare och har lägre standard. Nu planeras för att större delen av den sträckan ska få samma goda standard. 

Vad ska göras

 • Den befintliga cykelbanan mellan Kungsholmstorg och Samuel Owens gata breddas från 3,0 till 4,3–4,5 meter.
 • Breddningen sker genom att en del av vägbanan tas i anspråk. Detta kommer inte påverka trafiken då samma antal vägfiler behålls.
 • Inga träd eller annan växlighet kommer att påverkas då breddningen enbart sker i befintlig vägbana.
 • Två parkeringsplatser samt en bussparkering försvinner.

Tidsplan

 • Inriktningsbeslut, juni 2024
 • Genomförandebeslut planerat till 2025
 • Planerad byggstart 2026
 • Planerat klart 2027 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad