Tekniska nämndhusets röda tegelfasad sett från Kungsbron, foto.
Tekniska nämndhusets är kontor för flera av stadens förvaltningar och bolag. Foto: Johannes Folkesson Forss
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Utveckling av Tekniska nämndhuset

Kungsholmen

Tekniska nämndhuset har genomgått en omfattande ombyggnad och utvecklats till ett modernt och funktionellt kontor för Stockholms stads förvaltningar och bolag. Ombyggnaden färdigställdes hösten 2023 och de sista verksamheterna flyttade in i början av 2024.

Tekniska nämndhuset byggdes 1963–1965 och ritades av fastighetskontorets arkitekter Nils Sterner och Carl-Olof Deurell. Vid invigningen 1966 var det en av Sveriges största kontorsbyggnader och har sedan dess används som kontor för stadens tekniska förvaltningar.

Från cellkontor till öppna kontorslandskap

Efter 50 år i stadens tjänst var det dags att anpassa 60-talsbyggnaden till dagens myndighetskrav och arbetsformer. Under åren 2018-2023 har Tekniska nämndhuset byggs om i etapper, en husdel i taget. Lokalerna, som tidigare bestod av cellkontor och trånga korridorer, har öppnats upp och ytorna har effektiviserats och blivit mer flexibla med kontorslandskap och nya mötesrum. Genom ombyggnaden skapas bättre förutsättningar för ett ökat samarbete mellan och inom förvaltningarna och därigenom ger det bättre service till medborgarna.

En hållbar kontorsbyggnad

Under ombyggnaden har alla tekniska installationer för ventilation, vatten, el och brand bytts ut för att skapa en mer energieffektiv byggnad och bättre inomhusmiljö. Receptionen har byggts om och arbetsmiljön har förbättrats genom bland annat akustikplattor i taket. Tillgängligheten i huset har förbättrats med exempelvis nya hissar, ramper, taktila stråk och hörslingor.

Mycket har byggts om, men många av byggnadens arkitektoniska delar från 60-talets har bevarats med några få anpassningar. Hisshallarna med natursten är bevarade och i trapphusen har handledare höjts och belysningen renoverats och bytts till LED. Befintliga konstverk i entrégalleriet av Gunnar Larsson har restaurerats och rengjorts. De gamla sammanträdesrummen: Sessionssalarna, Bisittarsalen och Rundabordssalen är kvar, men har varsamt rustats upp och anpassat med dagens mötesteknik.

Garagen har renoverats med bland annat nytt bjälklag, golv och vid parkeringsplatserna har laddstolpar installerats. Cykelparkeringen har utökats och här finns nu 450 plaster för cyklar. 

Bilder

Receptionen vid huvudentrén har ny mer modern utformning med glaspartier, foto.
Receptionen har byggts om för att skapa bättre arbetsmiljö för personalen och bättre flöde i huvudentrén. Foto: Caroline Berg
Hörsalen i Tekniska nämndhuset är stolarna placerade i rader i biosittning och längst fram finns en scen, foto.
Hörsalens väggar och takpartier i ek har bevarats, men i övrigt har salen fått nya ytskikt och stolar har renoverats. Foto: Caroline Berg
Kontorslandskapen i Tekniska nämndhuset är öppna och inredda med skrivbord, kontorsstolar, förvaringsskåp, foto.
Cellkontoren är borta och nu arbetar stadens tjänstemän i öppna kontorslandskap. Foto: Caroline Berg
Hisshall med två hissar och runt hissarna är det vit marmorerad sten, foto.
I hisshallarna finns exempel på material som bevarats från 1960-talet. Foto: Caroline Berg

Utvändig upprustning

Utvändigt är mycket sig likt, men här har en rad arbeten skett:

 • Tegelfasaden har lagats och fönstren har renoverats.
 • Hela taket har förstärkts och stora delar av det som tidigare var täckt med koppar har bytts ut till tätskiktsmatta.
 • Taket har fått en cirka 1000 kvadratmeter stor solcellsanläggning.
 • Runt byggnaden har dräneringen förbättrats.
 • Under 2024 kommer utemiljön runt Tekniska nämndhuset att förbättras med ny grönska, gångvägar och sittplatser.

Nya konstverk

Längst ner i Tekniska nämndhuset finns den nya personalmatsalen. Här har konstnären Olof Inger skapat de tre verken: Genom rummet och tiden, S:t Erik, och Vind och vatten av PVC-textil.

I huvudentrén och vid den östra entrén till Kungsholmens stadsdelsförvaltning har konstnären David Svensson skapat verken Den lysande staden och Ljuspelare. Verken vid huvudentrén är tillverkande av lampkupor och plafonder från 60- och 70-talet.

De nya konstverken i Tekniska nämndhuset är framtagna i samarbete med Stockholm konst och följer enprocentregeln, vilket innebär att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholms stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning.

Nya förvaltningar och bolag

Än idag används Tekniska nämndhuset som huvudkontor för stadens tekniska förvaltningar och tack vare ombyggnaden och effektiviseringen av lokalerna kan fler av stadens verksamheter inrymmas här. Idag har även Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Överförmyndarförvaltningen och Stockholm Business Region kontor i byggnaden.

Bilder

I Bisittarsalen finns ett stort runt bord i mitten och en upphöjd entresoldel, foto.
De gamla sessionssalarna var ursprungligen avsedda för stadens högre tjänstemän och politiker. Foto: Lennart Johansson.
Konstverk på vägg i relief, foto.
Entréhallens reliefer är skapade av konstnären Gunnar Larsson. Foto: Johannes Folkesson Forss

Tidsplan

 • Ombyggnaden startade i september 2018 och var uppdelad i totalt fyra etapper.
 • Ombyggnaden blev klar i slutet av 2023.
 • Utemiljön rustas upp under 2024.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för ombyggnaden är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta projektet

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt vid Tekniska nämndhuset

Projekt på Kungsholmen

Uppdaterad