• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Västerbron rustas upp

Kungsholmen, Långholmen

Västerbron i centrala Stockholm är snart 90 år gammal och behöver rustas upp för att kunna fortsätta användas i många år framöver. Renoveringen kommer ske etappvis där den första etappen handlar om att se till att risken för rost och skador minimeras.

Västerbron invigdes 1935 och utgör en viktig förbindelse för alla trafikslag mellan Kungsholmen och Södermalm. Bron har ett högt kulturhistoriskt värde och är för många en symbol för Stockholm.

Bron är byggd av stål med en brobaneplatta av betong och börjar uppnå sin tekniska livslängd. För att förlänga livslängden med uppemot 80 år behöver den renoveras.

I en första etapp kommer åtgärder på brons mittrefug genomföras. Samtidigt genomförs ett antal åtgärder för att minska fuktinträngning och förbättra rostskyddet på bron.

Planerade åtgärder

Följande åtgärder kommer att göras:

 • utbyte av tätskikt kring och renovering av mittrefuger
 • åtgärda korrosionsfickor för att minska risk för fukt och rost
 • slipning och målning av rostangripna områden
 • reparation av brofogar
 • förstärkning av brodelen över Pålsundet
 • Förbättrat skydd av bropelare, brobågar och betongfundament.

Påverkan

Västerbron kommer att kunna trafikeras under hela renoveringen. Tidvis kommer ett eller två körfält att behöva stängas av vilket kommer innebära begränsningar för fordonstrafiken.

Tidsplan

 • Inriktningsbeslut, augusti 2023.
 • Genomförandebeslut planerat till 2024.
 • Planerad byggstart under 2024.
 • Planerat klart 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Kungsholmen

Projekt på Södermalm

Uppdaterad