dcsimg
Projekt Pågående

Lägenheter och förskola i kvarteret Lugnet

Hammarby Sjöstad

Förslaget innehåller 116 bostadsrättslägenheter och upplåter mark med tomträtt för uppförande av cirka 113 hyreslägenheter. I förslaget ingår även en förskola samt en stationär sopsugsterminal. Mot Båtbyggargatan skapas lokaler i bostadshusets bottenvåning.

Projektfakta

Kvarteret blir den i dagsläget sista möjliga exploateringen i östra Hammarby Sjöstad. Färdigställt bidrar det till cirka 230 nya lägenheter, en ny förskola, ett fullt utbyggt sopsugssystem samt en attraktiv östlig entré till Hammarby Sjöstad.

För att kunna genomföra förslaget bygger exploateringskontoret om delar av de till kvarteret angränsande gatorna. Tillsammans med sopsugsterminalen utgör dessa merparten av stadens investeringar i projektet.

Bakgrund

Cirka 1400 lägenheter planeras att byggas i nordöstra Hammarby Sjöstad. Förutsättningen för merparten av bostäderna är att infrastrukturen i området byggs om, bland annat att Värmdövägen leds i tunnel genom Henriksdalsberget. I avvaktan på att detta genomförs kan lägenheter byggas i området mellan Kanalvägen, Vävar Johans Gata och Båtbyggargatan. All mark ägs av staden.

Exploateringen är även angelägen med hänsyn till sophanteringen i området. Idag är lägenheterna i östra Hammarby Sjöstad anslutna till en provisorisk sopsugsterminal belägen strax norr om projekt Lugnet 3. Ursprungligen planerades en permanent terminal att byggas i Henriksdalsberget i samband med genomförandet av infrastrukturomläggningen Danvikslösen. Eftersom Danvikslösen inte har genomförts och förväntas dröja behöver behovet av den permanenta terminalen lösas.

Tidplan

Planerad inflyttning under 2019-2020. Området beräknas vara färdigställt i oktober 2020. 

Byggaktör

Byggbolag är NCC Boende AB och AB Stockholmshem.

Bildgalleri

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Cederborg

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad