Del av en park, med gungställning och en kulle med träd
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Sickla Park rustas upp

Hammarby sjöstad

Lekplatsen i Sickla park är i behov av upprustning då den under många år varit en populär park att besöka för angränsande skolor och boende i närområdet. Södermalms stadsdelsförvaltning kommer därför att rusta parken under 2022 och 2023.

Parkens karaktäristiska struktur bevaras

När lekplatsen rustas kommer den befintliga strukturen med de ovalformade lekytorna bevaras.

 • Lekplatsen organiseras fortsatt utifrån de karaktäristiska ovalformade rummen. De ovala murarna bevaras och utgör även i fortsättningen lekplatsens ryggrad.
 • Lekfunktioner ses över när sliten utrustning och markmaterial byts ut.
 • Bolleken flyttas från den centrala ytan till ena sidan av parken.
 • En ny lekyta med gungor anläggs i naturmarken.
 • Nya sittytor och samlingsplatser i form av trädäck skapar nya vistelsemöjligheter för större och mindre sällskap.

Under 2020 revs delar av lekplatsen som var så slitna att de bedömdes vara farliga. Lekplatsen återställdes sedan provisoriskt för att kunna användas fram till upprustningen.

Tidsplan

 • Våren 2022: Upprustning i de östra delarna av lekplatsen.
 • Hösten/vintern 2022–2023: Upprustning i de centrala och västra delarna av lekplatsen.
 • Våren/sommaren 2023: Tre sittdäck skapas på klipphällarna vid sidan om lekparken, väster om bollspelsytan.
 • Parkupprustningen beräknas vara helt klar i slutet av sommaren 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Entreprenör: Orca Entreprenad AB

Kontakta oss

Johan kollar. Det här är en mall.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Hammarby sjöstad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad