Del av en park, med gungställning och en kulle med träd
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Sickla Park rustas upp

Hammarby sjöstad

Lekplatsen i Sickla park har under många år varit en populär park att besöka för angränsande skolor och boende i närområdet och var i behov av upprustning. Södermalms stadsdelsförvaltning har rustat upp parken under 2022 och 2023.

När lekplatsen har rustats har den befintliga strukturen med de ovalformade lekytorna bevarats.

 • Lekplatsen har fortsatt organiserats utifrån de karaktäristiska ovalformade rummen. De ovala murarna har bevarats och utgör även i fortsättningen lekplatsens ryggrad.
 • Lekfunktioner har setts över när sliten utrustning och markmaterial bytts ut.
 • Bolleken har flyttats från den centrala ytan till ena sidan av parken.
 • En ny lekyta med gungor har anlagts i naturmarken.
 • Nya sittytor och samlingsplatser i form av trädäck skapar nya vistelsemöjligheter för större och mindre sällskap.

Under 2020 revs delar av lekplatsen som var så slitna att de bedömdes vara farliga. Lekplatsen återställdes sedan provisoriskt för att kunna användas fram till upprustningen.

Tidsplan

 • Våren 2022: Upprustning i de östra delarna av lekplatsen.
 • Hösten/vintern 2022–2023: Upprustning i de centrala och västra delarna av lekplatsen.
 • Våren/sommaren 2023: Tre sittdäck skapas på klipphällarna vid sidan om lekparken, väster om bollspelsytan.
 • Parkupprustningen var helt klar i slutet av sommaren 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Entreprenör: Orca Entreprenad AB

Kontakta oss

Johan kollar. Det här är en mall.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Hammarby sjöstad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad