dcsimg
Projekt Pågående

Magelungens strandpromenad

Fagersjö, Farsta strand

Strandpromenaden efter Magelungens strand mellan Fagersjö och Farsta strand förbättras. Staden höjer kvalitén på delar av strandpromenaden och skapar trivsammare miljöer för din hälsa och rekreation. Det är ett fem kilometer långt stråk med möjlighet att erbjuda upplevelser och avkoppling.

Projektfakta

Magelungens strandpromenad rustas upp

Magelungens strandpromenad, som består av sträckan mellan Fagersjö och Farsta Strand, är pilotprojekt i projekt rekreationsstråk. Stråket rustas upp och en programhandling samt ett gestaltningsprogram tas fram. 

Projekt rekreationsstråk syftar till att identifiera lämpliga rekreationsstråk i Stockholm. Projektet ska resultera i att stråken förbättras.

Vi arbetar med park- och naturområden för att underlätta framkomligheten inom och genom stadens grönområden. Projektet ska bidra till att göra Stockholm mer levande med trivsammare vistelsemiljöer. Fokus ska ligga på att få bort barriärer, skapa ny framkomlighet samt nya upplevelser.

Ett av stadens fyra stadsbyggnadsmål i den nya översiktsplanen är "En sammanhängande stad", där det är naturligt att röra sig mellan olika stadsdelar och besöka nya platser. I projekt rekreationsstråk har vi möjligheten att skapa kopplingar mellan stadsdelar som inte finns idag, samt en möjlighet att skapa gemensamma mötespunkter.

Magelungens strandpromenad sträcker sig mellan Fagersjö och Farsta Strand

Tidplan 

Hela projekt Magelungens strandpromenad förväntas vara färdigställt vår/sommar 2020.

Strandpromenadens norra etapp nära Fagersjö öppen för besök

Den näst sista etappen längs Magelungens strand söder om Fagersjö har öppnat för besök. Stora delar av sträckan går promenaden på upphöjda trädäck med utsikt över vattnet. För att främja djurlivet i området har vi satt upp fågelholkar och fladdermusholkar i träden som omger promenaden.

Delinvigning av strandpromenaden

Den 10 juni 2019 invigdes delar av strandpromenaden inklusive bryggorna vid Farsta strandbad och lekplatsen kojbyggarland. 

Solbryggan

I maj-juni 2019 har solbryggan lagts på plats och ett ungdomshäng (utformat av ungdomar) samt en mindre lekplats, kojbyggarland färdigställs i juni 2019.  
 

Solbryggan nominerad till Bästa landskapsarkitektur 2019

Sveriges Arkitekter nominerade solbryggan vid Farsta Strandbad till Sveriges bästa Landskapsarkitekturpris 2019.
Läs mer om nomineringen här

Gallring och holkar

Viss gallring har genomförts och fågelholkar, insektsholkar samt fladdermushotell har satts upp i området runt strandpromenaden.

  • Mesholkar 60 st
  • Fladdermusholkar 36 st
  • Trädkryparholkar 13 st
  • Knipholkar 7 st
  • Kattuggleholkar 4 st
  • Svalbrädor 9 st
  • Insektshotell 6 st

De sex insektshotellen är utplacerade längs sträckan.

 

Programhandlingar

Programhandling Magelungens Strandpromenad, 2017-11-10 (pdf, 16,5 MB) 

Genomförandebeslut

Genomförandebeslut 2018-03-08

Projektet genomförs av Stockholms stad

Farsta stadsdelsförvaltning tillsammans med trafikkontoret genomför projektet som är en del Grönare Stockholm.

Stockholms stad har ambitionen att öka delaktighet och dialog med allmänhet och intressegrupper i stadsbyggandet. I projekt rekreationsstråk är medborgardialogen en viktig informations- och inspirationskälla i arbetet.

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

 

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter kontakta trafikkontoret för att komma i kontakt med projektledarna.

Trafikkontoret

Stadens gångstråk

Vill du gå långt eller kort, en lång helgpromenad till museet eller en kortare tur från jobbet? Välj bland 19 gångstråk i och runt Stockholms stad.
Stockholms gångstråk

Stadens rekreationsstråk är en av punkterna i Stockholms gångplan som är en del av Stockholms framkomlighetsstrategi.
Stockholms stads gångplan

Uppdaterad