Projekt Genomfört

Magelungens strandpromenad

Fagersjö, Farsta strand

Strandpromenaden efter Magelungens strand mellan Fagersjö och Farsta strand upprustas. Staden höjer kvalitén på delar av strandpromenaden och skapar trivsammare miljöer för din hälsa och rekreation. Det är ett fem kilometer långt stråk med möjlighet att erbjuda upplevelser och avkoppling. Strandpromenaden är en del av stadens satsning Grönare Stockholm.

Projektfakta

Magelungens strandpromenad rustas upp

Magelungens strandpromenad, som består av sträckan mellan Fagersjö och Farsta Strand, är pilotprojekt i projekt rekreationsstråk. Stråket rustas upp och en programhandling samt ett gestaltningsprogram tas fram. 

Projekt rekreationsstråk syftar till att identifiera lämpliga rekreationsstråk i Stockholm. Projektet ska resultera i att stråken förbättras.

Vi arbetar med park- och naturområden för att underlätta framkomligheten inom och genom stadens grönområden. Projektet ska bidra till att göra Stockholm mer levande med trivsammare vistelsemiljöer. Fokus ska ligga på att få bort barriärer, skapa ny framkomlighet samt nya upplevelser.

Tidplan 

Hela projekt Magelungens strandpromenad färdigställdes under sommaren 2020.

Upphöjda trädäck

På strandpromenadens nordvästra del längs Magelungens strand söder om Fagersjö går stora delar av promenaden på upphöjda trädäck med utsikt över vattnet. För att främja djurlivet i området har vi satt upp fågelholkar och fladdermusholkar i träden som omger promenaden.

Solbryggan

I maj-juni 2019 har solbryggan lagts på plats och ett ungdomshäng (utformat av ungdomar) samt en mindre lekplats, kojbyggarland färdigställs i juni 2019.  
 

Solbryggan nominerad till Bästa landskapsarkitektur 2019

Sveriges Arkitekter nominerade solbryggan vid Farsta Strandbad till Sveriges bästa Landskapsarkitekturpris 2019.

Fågelholkar och insektsholkar

Fågelholkar, insektsholkar samt fladdermushotell har satts upp i området runt strandpromenaden.

  • Mesholkar 60 stycken
  • Fladdermusholkar 36 stycken
  • Trädkryparholkar 13 stycken
  • Knipholkar 7 stycken
  • Kattuggleholkar 4 stycken
  • Svalbrädor 9 stycken
  • Insektshotell 6 stycken

 

Delinvigning av strandpromenaden

Den 10 juni 2019 invigdes delar av strandpromenaden inklusive bryggorna vid Farsta strandbad och lekplatsen kojbyggarland.

Genomförandebeslut och programhandlingar

Genomförandebeslut 2018-03-08

Programhandling Magelungens Strandpromenad, 2017-11-10 (pdf, 16,5 MB) 

Projektet genomförs av Stockholms stad

Trafikkontoret tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning genomför projektet som är en del av satsningen Grönare Stockholm.

Bildgalleri

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens gröna värden. Parker, gångstråk, gator, torg och naturområden förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen startade 2017.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter kontakta trafikkontoret för att komma i kontakt med projektledarna.

Trafikkontoret

Stadens gångstråk

Vill du gå långt eller kort, en lång helgpromenad till museet eller en kortare tur från jobbet? Välj bland 19 gångstråk i och runt Stockholms stad.
Stockholms gångstråk

Stadens rekreationsstråk är en av punkterna i Stockholms gångplan som är en del av Stockholms framkomlighetsstrategi.
Stockholms stads gångplan

Uppdaterad