Södra Götgatan med markerat projektområde i rosa, kartbild.
Projekt Planerat

Modernisering av södra Götgatan

Södermalm

Stockholms stad reviderar sina tidigare planer för att omvandla gatumiljön på södra Götgatan mellan Folkungagatan och Ringvägen.

Projektfakta

Stockholms stad har tidigare under 2014 och 2016 genomfört flera mindre åtgärder på södra Götgatan för att göra sträckan mer trygg och framkomlig för gående, cyklister och bilister. Efter det har staden fortsatt utreda möjligheterna att göra en mer omfattande modernisering av gatumiljön.

2020 och 2022 tog staden i två omgångar inriktningsbeslut med ambition att omvandla gatumiljön på södra Götgatan. Planen var att det skulle göras i anslutning till renovering av tunnelbanans tätskikt längs sträckan, som Region Stockholms trafikförvaltning kommer att genomföra 2025–2030.

Generella kostnadsökningar till följd av faktorer i omvärlden gör att Stockholms stad inte kommer att genomföra inriktningsbeslutens plan. Vid återställning av gatan efter avslutad entreprenad kommer staden dock att verka för att gatumiljön blir så trevlig som möjligt.

Vill du veta mer?

Reviderat inriktningsbeslut 17 mars 2022

Ombyggnad av södra Götgatan, Insyns webbplats

Inriktningsbeslut 20 februari 2020

Ombyggnad av södra Götgatan, Insyns webbplats

Tidigare genomförda projekt på södra Götgatan

Götgatan rustas upp

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad