En person som cyklar i cykelbanan parallellt med körbanan på Götgatan, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Götgatan rustas upp

Södermalm

Stockholms stad har asfalterat och gjort mindre kantstensarbeten på Götgatan mellan Folkungagatan och Ringvägen.

Syftet med åtgärderna var att rusta upp asfaltsbeläggningen i vägbanan, att stärka vägen samt att skapa en bättre framkomlighet för alla som använder gatan: cyklister, bilister och gående.

Vid ett försök 2014 skyltade staden om körfälten, målade ut nya linjer och placerade ut kantelement som märkte ut kör- och cykelbanorna på Götgatan.

I samband med försöket infördes så kallad Grön våg för cyklister. Det innebär att informationsskyltar tänds när den gröna vågen pågår och visar vilken hastighet som krävs för att undvika rött ljus.

En del i arbetet att göra Götgatan säkrare för cyklister

Insatserna var en vidareutveckling och förstärkning av de förändringar som gjordes på gatan 2014. Trafikförändringarna på södra Götgatan innebar att cykelbanorna breddades, rätades ut och flyttades ut i gatan samt att gångbanorna blev bredare. Hastigheten sänktes samtidigt till 30 kilometer i timmen.

Asfalten på Götgatan byttes ut 2016

Utredningar och utvärderingar av försöket 2014 har gjorts och under 2016 byttes asfalten på körbanorna för att göra gatan mer trygg och framkomlig.

På längre sikt kommer utredningarna att ligga till grund för en mer omfattande renovering av Götgatan som samordnas med byte av tätskikt av tunnelbanetunneln mellan Medborgarplatsen och Skanstull som trafikförvaltningen ansvarar för.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt på Södermalm

Pågående och planerade cykelprojekt

Genomförda cykelprojekt

Uppdaterad