Cyklande person med ryggsäck sedd bakifrån på en cykelbana. I bakgrunden syns en bil, byggnader och människor i rörelse, fotografi.
Person på cykelbanan vi Tegelbacken.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bredare gång- och cykelbana vid Tegelbacken

Norrmalm

Vid Stadshusbron har gång- och cykelbanan breddats och gjorts rakare genom att landfästet på bron mot kajsidan breddas. Det leder till ökad framkomlighet.

Vid Stadshusbron har gång- och cykelbanan breddats och gjorts rakare genom att landfästet på bron mot kajsidan breddas. Det leder till ökad framkomlighet. Vid övergångsstället vid Vasagatan har cykelbanan breddats. Förbättrad belysning under Centralbron. Breddad cykelbana fram till och under Vasabron. Breddad cykelöverfart i korsningen med Vasagatan. Nytt övergångsställe till busshållplatser.

Projektkostnad: 11,8 miljoner kronor av cykelmiljarden.

Tydligare fält för gång- och cykelbana ska minska krockrisken

Den dubbelriktade cykelbanan vid Tegelbacken mellan Stadshusbron och Vasabron är ett viktigt huvudstråk för cyklister och är hårt belastad. På avsnitten Stadshusbron-Vasagatan cyklar cirka 8 500 cyklister/dygn och mellan Vasabron och Vasagatan cyklar cirka 13 500 cyklister/dygn.

Många gående rör sig i området. Både människor som rör sig till och från sina arbeten och turister med målpunkter som Stadshuset, turbåtar, Gamla Stan och Centralstationen. På grund av en otydlig och smalt utformad gångbana använder sig gående av cykelbanan. Det skapar osäkerhet för gående och försämrar framkomligheten för cyklister och innebär en kollisionsrisk mellan gående och cyklister.

Ombyggnaden har ökat framkomlighet och trafiksäkerheten för både gående och cyklister. Trimning av signalanläggningen i korsningen med Vasagatan har ökat framkomligheten för samtliga trafikanter. Förbättring av belysning under Centralbron ökar trafiksäkerhet trygghet.

Tidsplan

  • Genomförandebeslut, februari 2011.
  • Påbörjades 2011.
  • Klart 2013.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad