Ett stenbelagt torg med träd och en rund gräsyta i mitten. På gräsytan finns ett konstverk, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Järnvägsparken

Norrmalm

Järnvägsparken har under de senaste åren byggts om och fått en rejäl uppfräschning. Järnvägsparken har nu mer blommor, växter, fler träd och nya sittplatser. Hela parken har dessutom fått ny klimatsmart belysning som bidrar till att platsen kan upplevas som tryggare.

Järnvägsparken ligger i direkt anslutning till Stockholms Centralstation och anlades i samband med att Centralstationen öppnade på 1870-talet. Parken var då en grön oas som välkomnade besökare till Stockholm. Med den ombyggda och uppfräschade parken kan platsen erbjuda en välkomnande park mitt i Stockholm omgiven av broar och vägar med koppling mot vattnet.

Fler åtgärder har gjorts för att Järnvägsparken ska upplevas som en attraktiv och trygg plats, till exempel

  • tillgängligare gångpassager genom parken för bättre framkomlighet nya sittplatser
  • målning av trappan mot Centralbron
  • hänvisningsskyltar har placerats ut för att visa på närliggande besöksmål
  • ny belysning i hela parken
  • ny ljussättning av konstverken, broarnas tak och pelare
  • nya träd, växter och blommor.

Tidsplan

Projektet genomfördes från mars 2021 och blev klart sommaren 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Norrmalm

Översiktsplan

Uppdaterad