Projekt Planerat

Nya pollare runt Skärholmstorget

Skärholmen

Projektfakta

På Skärholmens torg och de kringliggande gångstråken i centrum finns problem med att motorfordon kör in på gångytorna trots att det råder förbud mot fordonstrafik.

Fordonstrafiken utgör en säkerhetsrisk för de som besöker eller passerar torget och har även lett till att markplattor på torget och på gångstråken skadats. Även underliggande värmeslingor skadas av den tunga trafiken och när värmeslingorna inte fungerar försvåras transporter under vintern.

För att råda bot på problemet med olovlig körning på torget kommer Stockholms stad installera pollare runt entréerna till torget. Arbetet pågår under december och januari 2020-2021.

Platserna pollarna kommer installeras på är:

  • väster om torget, mot Bodholmsplan
  • öster om torget, mot Skärholmsplan
  • Bodholmsgången, väster om torget, mot Bodholmsplan
  • Bodholmsgången, öster om torget, mot Skärholmsplan
  • vid Måsholmstorget

Pollarnas placering och utseende

Påverkan och tidplan?

Pollarna kommer installeras under december 2020 och januari 2021. De kommer installeras på en plats i taget. När arbetet pågår på en plats kommer du inte kunna passera utan behöver välja en annan väg in till torget.

Hela arbetet beräknas vara färdigt i slutet av januari.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad