Park vid Karlaplan med almsjuka träd. Några människor är i rörelse och några sitter på bänkar, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Almsjuka på Karlaplan

Östermalm

Flera av Karlaplans almar har på senare år fått almsjuka. För att försöka förhindra att almsjukan sprider sig till de andra almarna har Stockholms stad fällt de angripna almarna.

I januari 2024 tar Stockholms stad ner fyra stycken almar vid Karlaplan. Almarna inventeras varje år och förra sommaren visade dessa fyra träd tydliga symptom på almsjuka. Varje år tar staden, efter inventering, ned almar som är smittade för att försöka förhindra att almsjukan sprider sig.

Samtliga almar på Karlaplan har vaccinerats mot almsjukan med medlet Dutch Trig. Vaccinet skyddar tyvärr inte mot spridning av almsjuka via rotkontakt mellan träden.

Svårt att plantera nya träd

På Karlaplan har det inte varit möjligt att återplantera nya träd tidigare. Det är svårt att plantera nya träd i luckor mellan befintliga träd, de nya träden skulle inte kunna etablera sig på platsen på grund av skuggan från träden runt omkring. Dessutom är Karlaplans almar planterade i en cirkel, där formen som helhet är viktig för platsens utseende, vilket resulterar i att nya mindre träd skulle förändra formen på planteringen. Staden vill inte heller ta bort alla träd i ringen utan försöker skydda de återstående träden genom att ta bort de träd som är angripna. Trots problemen med att återplantera på platsen kommer en utredning om hur detta kan göras på bästa sätt pågå under 2023–2024.

Inventering och bevakning

Under sommarmånaderna inventeras träden för att tidigt hitta tecken på almsjukan. De första angreppen av almsjuka i Mälardalen påträffades 1998. Sedan dess har Stockholms stad fällt omkring 300 almar per år. Vi bevakar ständigt de almbestånd som finns för att kunna ta ned smittade träd och på så sätt rädda återstående almar.

Träd och buskar i park vid Karlaplan, ett träd med almsjuka. Människor i rörelse, foto.
Almsjukt träd vid Karlaplan. Foto: Paul Bernard.

Almsjuka

Almsjuka är en svampsjukdom som angriper almar. Sjukdomen sprids i första hand av skalbaggen almsplintsborre. Almsjuka kan även spridas när rötterna på ett sjukt träd har kontakt med rötterna på ett friskt träd. Detta gör att almar som står i alléer eller på annat sätt nära varandra är extra hotade. Sjukdomen orsakas av en parasitsvamp som hindrar trädet från att ta upp vatten, vilket leder till att trädet vissnar och dör. När en alm smittas dör trädet oftast inom en växtsäsong. Almsjukan är en sjukdom som härjar i hela Europa.

Karlaplans historia

Karlaplan har under historien haft olika utformningar.

Under 1600–1700 tal hette platsen Ladugårdslands tull och låg i Stockholms utkant. Under senare delen av 1800-talet började förändringen av området från fattig stadsdel i stadens utkant till att med tiden bli den plats som vi har idag.

Karlaplan anlades på 1880-talet och utformades som en stjärnplats där fem gator möts, däribland esplanaderna Narvavägen och Karlavägen. Den runda dammen med fontänen ritad av arkitekten Ragnar Hjort.

Bilder

Grönkål odlas i rabatterna vid Karlaplan, svartvitt foto.
Karlaplan 1917. Under första världskriget odlades grönkål i rabatterna. Stockholms stadsmuseum, fotograf: Axel Malmström.
Stenbelagt öppet torg med spår för spårvagn, omgivet av hus. Gröna ytor och träd, svartvitt foto.
Karlaplan 1919 var ett stenbelagt öppet torg. Stockholms stadsmuseum, fotograf: G. Heurlin.
Vy över Karlaplan 1960 med gräsytor och gångvägar, omgiven av träd och hus, svartvitt foto.
Karlaplan 1960. Stockholms stadsmuseum, fotograf: Lennart af Petersens.

Tidsplan

  • Åtta almar med almsjuka togs ned våren 2021.
  • Två almar med almsjuka togs ned under 2022.
  • Fjorton almar med almsjuka togs ned i början på 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Östermalm

Uppdaterad