Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Östermalmstorg rustas upp

Östermalm

Välkommen tillbaka till Östermalmstorg! Nu är den tillfälliga saluhallen borta och vi återställer ytan tillfälligt i väntan på att torget ska renoveras och så småningom få en ny utformning.

Projektfakta

Nuvarande arbete på torget

Under hösten 2021 får torget en temporär återställning och vi ställer dit tillfälliga möbler, belysning, växter och en julgran i december. Den temporära återställningen görs i väntan på att trafikförvaltningen, Region Stockholm, börjar sin planerade tätskiktsrenovering våren 2022. Samtidigt fortsätter planeringen av den nya permanenta gestaltningen av Östermalmstorg. 

Tätskikt mot tunnelbanan behöver renoveras

Innan Östermalmstorg kan få sin slutgiltiga utformning behöver trafikförvaltningen, Region Stockholm, renovera tunnelbanans tätskikt som utgör taket för tunnelbanans biljetthall under torget. Tätskiktsrenoveringen beräknas pågå under vår/sommar 2022. 

Framtida utformning av Östermalmstorg

Östermalmstorg ska rustas upp till ett levande, tryggt och tillgängligt stadstorg där stockholmarna vill träffas och umgås.

En tidplan för arbetet och mer information om utformningen kommer att publiceras här när den informationen finns.

Kontakt

Trafikkontoret

Torg

Pågående och planerade torgarbeten

Uppdaterad