Visionsbild. Framtida Östermalmstorg med stenbelagda plattor, träd och en fontän
Visionsbild för framtida utformningen av Östermalmstorg. Skapad av Karavan landskapsarkitekter AB
Projekt Planerat

Östermalmstorg rustas upp

Östermalm

Östermalmstorg rustas upp till ett levande, tryggt och tillgängligt stadstorg som tar tillvara torgets historiska värden. Torget förses med bland annat ny stenbeläggning, ny belysning, nya möbler och växter.

Stockholms stads plan för upprustning av Östermalmstorg

Den 8 februari genomfördes ett informationsmöte med möjlighet att lämna synpunkter på gestaltningsförslaget i inriktningsbeslutet som togs i trafiknämnden den 16 december 2021. Mötet var välbesökt och över 550 svar kom in till trafikkontoret.

Nu pågår arbete med vidarebearbetning av förslaget. Målet är att att trafiknämnden ska besluta om förslaget i höst 2022. Beslut ska även tas i kommunfullmäktige.

Utifrån synpunkter som kommit in i dialogen ses torget över för att bland annat rymma

 • fler träd
 • större yta för torghandel
 • fler sittplatser och uteserveringar.

Trafikkontoret ska ska också se över om delar av tidigare markbeläggning kan återanvändas.

Välkommen att ta del av medborgarnas synpunkter om utformningen av Östermalmstorg

Under perioden 10–17 juni är det möjligt att ta del av medborgarnas synpunkter i en sammanställning som sätts upp på stängslet på torgets västra sida mot Humlegårdsgatan.

Fredag 10 juni klockan 14.00-18.00 finns representanter från Stockholms stad på plats.

Sammanställningen finns också tillgänglig här på stadens webbplats. 

Sammanställning dialog med allmänheten (pdf, nytt fönster)

Projektfakta

Framtida utformning av Östermalmstorg

Östermalmstorg ska rustas upp till ett levande, tryggt och tillgängligt stadstorg där stockholmarna vill träffas och umgås. Gestaltningen grundar sig på platsanalyser och förutsättningar samt torgets historia. Östermalmstorg har varit ett utpräglat handelstorg och torghandeln kommer fortsatt att vara en betydande del av platsens karaktär.

Trafikkontoret har fått i uppdrag från trafiknämnden att gå vidare med följande förslag för Östermalmstorg:

 • Torget förses med ny natursten i ljusa nyanser som läggs i ett cirkulärt mönster.
 • Nya blommande träd planteras och kompletteras med ytterligare blomsterprakt.
 • Tillgänglighetsanpassade gångstråk skapas och torget får en jämnare lutning.
 • Ny belysning skapar en tryggare plats och en sammanhållen gestaltning.
 • Fler sittplatser och nya träd syftar till att göra platsen tillgänglig, attraktiv och trygg för alla besökare.
 • De stora friska träden i södra delen bevaras så långt det är möjligt.
 • Plats för café- och/eller restaurangverksamhet.
 • Utrymme för torghandel och olika evenemang.

Tidplan

 • Inriktningsbeslut för upprustning av Östermalmstorg togs i trafiknämnden 16 december 2021.
 • Tillfällig inredning på torget, belysning, planteringsurnor och julgran. Oktober 2021–våren 2022.
 • Tätskikt mellan torget och tunnelbanans biljetthall byts ut, start april 2022. Trafikförvaltningen, Region Stockholm ansvarar.
 • Genomförandebeslut för upprustning av Östermalmstorg tas i trafiknämnden och i kommunfullmäktige hösten 2022.
 • Färdigställande av torget till ett funktionellt och vackert torg för allmänheten, planerad byggstart våren 2023. Stockholms stad ansvarar.

Trafikförvaltningen byter tätskikt på Östermalmstorgs tunnelbanestation

Innan Östermalmstorg kan få sin slutgiltiga utformning kommer trafikförvaltningen, Region Stockholm att utföra underhållsarbete och byta tätskiktet som utgör taket till tunnelbanans biljetthall under torget. Tätskiktsrenoveringen planeras starta i april 2022. 

Byte av tätskikt Östermalmstorg,Region Stockholms webbplats

Östermalmstorgs historia

Kontakt

Trafikkontoret

Torg

Pågående och planerade torgarbeten

Uppdaterad