Visionsbild. Framtida Östermalmstorg med stenbelagda plattor, träd och en fontän
Visionsbild för framtida utformningen av Östermalmstorg. Skapad av Karavan landskapsarkitekter AB
Projekt Planerat

Östermalmstorg rustas upp

Östermalm

Östermalmstorg rustas upp till ett levande, tryggt och tillgängligt stadstorg som tar tillvara torgets historiska värden. Torget förses med bland annat ny stenbeläggning, ny belysning, nya möbler och växter. Planerad byggstart är hösten 2022.

Stockholm stads plan för upprustning av Östermalmstorg

Den 8 februari genomfördes ett informationsmöte med möjlighet att lämna synpunkter på gestaltningsförslaget i inriktningsbeslutet som togs i trafiknämnden den 16 december 2021. Mötet var välbesökt och över 550 svar kom in till trafikkontoret.

En sammanställning av synpunkter samt ett uppdaterat förslag på gestaltning av torget kommer att redovisas på plats senare under våren 2022 och kommer även att finnas här på projektets webbsida. Fram till dess fortsätter arbetet med bland annat placering och utförande av belysning (provbelysning), förslag på växtsorter och andra genomförbara justeringar i enlighet med inlämnade synpunkter.

Projektfakta

Framtida utformning av Östermalmstorg

Östermalmstorg ska rustas upp till ett levande, tryggt och tillgängligt stadstorg där stockholmarna vill träffas och umgås. Gestaltningen grundar sig på platsanalyser och förutsättningar samt torgets historia. Östermalmstorg har varit ett utpräglat handelstorg och torghandeln kommer fortsatt att vara en betydande del av platsens karaktär.

Trafikkontoret har fått i uppdrag från trafiknämnden att gå vidare med följande förslag för Östermalmstorg:

 • Torget förses med ny natursten i ljusa nyanser som läggs i ett cirkulärt mönster.
 • Nya blommande träd planteras och kompletteras med ytterligare blomsterprakt.
 • Tillgänglighetsanpassade gångstråk skapas och torget får en jämnare lutning.
 • Ny belysning skapar en tryggare plats och en sammanhållen gestaltning.
 • Fler sittplatser och nya träd syftar till att göra platsen tillgänglig, attraktiv och trygg för alla besökare.
 • De stora friska träden i södra delen bevaras så långt det är möjligt.
 • Plats för café- och/eller restaurangverksamhet.
 • Utrymme för torghandel och olika evenemang.

Tidplan

 • Inriktningsbeslut för upprustning av Östermalmstorg togs i trafiknämnden 16 december 2021.
 • Tillfällig inredning på torget, belysning, planteringsurnor och julgran. Oktober 2021–våren 2022.
 • Tätskikt mellan torget och tunnelbanans biljetthall byts ut, start april 2022. Trafikförvaltningen, Region Stockholm ansvarar.
 • Genomförandebeslut för upprustning av Östermalmstorg tas i trafiknämnden och i kommunfullmäktige, preliminärt sommaren 2022.
 • Färdigställande av torget till ett funktionellt och vackert torg för allmänheten, planerad byggstart hösten 2022. Stockholms stad ansvarar.

Trafikförvaltningen byter tätskikt på Östermalmstorgs tunnelbanestation

Innan Östermalmstorg kan få sin slutgiltiga utformning kommer trafikförvaltningen, Region Stockholm att utföra underhållsarbete och byta tätskiktet som utgör taket till tunnelbanans biljetthall under torget. Tätskiktsrenoveringen planeras starta i april 2022.

Byte av tätskikt Östermalmstorg,Region Stockholms webbplats

Östermalmstorgs historia

Kontakt

Trafikkontoret

Torg

Pågående och planerade torgarbeten

Uppdaterad