Den nya bergbanan, med trappor bredvid. Visionsbild.
Visionsbild av ny bergbana i Skärholmen centrum.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bergbanan vid Skärholmens centrum byggs om

Skärholmen

Trafikkontoret har börjat projektera en ny bergbana i Skärholmen.

Bergbanan strax norr om Skärholmens centrum byggdes 2001 och leder till bostadsområdet Ekholmshöjden. Orsaken till ombyggnationen var att den befintliga lösningen med tunnel och hiss upplevdes som otrygg.

Bergbanan har sedan start haft tekniska problem och återkommande driftsavbrott som har inneburit ersättningstrafik med buss. De reparationer och ombyggnader som gjorts har inte gett effekt. Stockholms stad har därför beslutat att ersätta dagens konstruktion med en helt ny bergbana i samma läge

Den nya bergbanan blir mer driftssäker

Den nya bergbanan kommer att bli mer driftssäker än den nuvarande, tack vare att den byggs enligt en mer standardiserad teknisk konstruktion och genom att den skyddas mot kraftigt väder. Det innebär att den blir lättare att underhålla och reparera, samt att driften också blir mer energieffektiv.

Ersättningsbussar

Under hela byggperioden kommer sträckan att trafikeras av ersättningsbussar.

Tidsplan

  • Genomförandebeslut, 2019.
  • Reviderat genomförandebeslut, 2023.
  • Arbetet planeras starta 2024.
  • Preliminärt klart våren 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Genomförs av Stockholms stad

Trafikkontoret ansvarar för projektet i samråd med Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Skärholmen

Uppdaterad