Gångtunnel intill ett torg med gröna växter och träd. Foto.
Bodholmsgången i Skärholmen.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bodholmsgången blir grönare och tryggare

Skärholmen

Bodholmsgången har byggts om med nya friska träd, nya möbler, mer blomsterprakt och fler överraskningar för ett trevligare, tryggare och grönare Skärholmen. Upprustningen är genomförd och invigdes den 7 juni 2018.

Förbättrad miljö och trygghet på Bodholmsgången

Vi har byggt om på Bodholmsgången med nya friska träd, nya möbler, mer blomsterprakt och fler överraskningar för ett trevligare, tryggare och grönare Skärholmen. 

Entrén till Skärholmens centrum från Bodholmsgången var tidigare mörk och eftersatt. Den upplevdes som otrygg. Därför är belysningen nu bättre och mer anpassad till området. Ytorna kring området sköts om på ett mer effektivt sätt. De träd och växtbäddar som planterats är klimatanpassade.

Platsen har fått effektbelysning samt spännande planteringar med starka färger. Färg och plantering ger ett mjukare uttryck i en annars ganska tuff och hård miljö.

Ett plant golv där kantsten för plantering skapar bättre ledstråk. Tidigare lyfte pilträden upp markbeläggning och det fanns en hög snubbelfaktor. Där gången lutade har ledstänger placerats.

Stråket leder vidare ut mot viktiga parkstråk genom stadsdelen. Det förstärker de lokala kommunikationsstråken genom att och bilda trevliga och trygga platser längs med stråket.

Dialog

Upprustningen stöder sig i första hand på de medborgardialoger, dialog med Stadsteatern och IDF/Skärholmsbadet som skett under åren.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Tidsplan

Upprustningen är genomförd och invigdes den 7 juni 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

  • Projektledning: Trafikkontoret
  • Entreprenad mark: Green Landscaping
  • Entreprenad belysning: One Nordic
  • Byggledning: Infrakonsult

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Skärholmen

Uppdaterad