• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Framkomlighetsåtgärder för stombusslinje 173

Fruängen, Gubbängen, Högdalen, Hökarängen, Långbro, Solberga, Älvsjö

För att förbättra framkomligheten för stombusslinje 173 har ett antal åtgärder genomförts.

Stombusslinjerna binder samman Stockholms kollektivtrafik. Längs hela linjesträckningen för stombuss 173 har ett antal åtgärder genomförts för att öka bussarnas framkomlighet.

Genomförda åtgärder

Skärholmen

 • Utökad parkeringsövervakning.
 • Bättre prioritering för buss vid trafiksignaler.
 • Hållplatser som stombussen inte kommer att stanna vid (Ekeholmsvägen, Lammholmsbacken, Lindvreten, Apoteksbolaget).

Kungens kurva

 • Ändrad linjesträckning och ny hållplats.

Segeltorp

 • Ändrad linjesträckning och nya hållplatser.

Fruängen

 • Flytt av övergångsställe.
 • Skyltning mellan buss och T-bana förbättras.
 • Ändrad väjningsplikt till fördel för busstrafik.

Långbro

 • Ändrad målning.
 • Bättre prioritering för buss vid trafiksignaler.

Solberga

 • Hållplats som inte trafikeras av stombussen.

Älvsjö

 • Bättre prioritering för buss vid trafiksignaler.
 • Hållplats som inte trafikeras av stombussen.
 • Ändrat hållplatsläge.
 • Utökad parkeringsövervakning.
 • Ändrat hållplatsläge.

Örby

 • Ändrad väjningsplikt till fördel för busstrafik.

Bandhagen

 • Hållplats som inte trafikeras av stombussen.

Högdalen

 • Flytt av vägmärken.
 • Hållplats som hoppas över.

Hökarängen

 • Nytt busskörfält på Örbyleden.

Tidsplan

Åtgärderna påbörjades 2019 och avslutades 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

Framkomlighetsåtgärderna genomfördes av Stockholms stad tillsammans med Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm, Trafikverket och bussentreprenören Keolis. Även grannkommunerna Huddinge och Botkyrka har medverkat i projektet.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Pågående och planerade kollektivtrafikprojekt

Uppdaterad