En gata kantad med hus och en bil stående på gatan. Pollare i förgrunden, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya pollare runt Skärholmstorget

Skärholmen

Stockholms stad har installerat pollare vid entréerna till Skärholmstorget.

På Skärholmens torg och de kringliggande gångstråken i centrum fanns problem med motorfordon som körde in på gångytorna trots att det råder förbud mot fordonstrafik.

Fordonstrafiken utgjorde en säkerhetsrisk för de som besökte eller passerade torget och ledde även till att markplattor på torget och på gångstråken skadades. Även underliggande värmeslingor hade skadats av den tunga trafiken. När värmeslingorna inte fungerar försvåras transporter under vintern.

För att lösa problemet med olovlig körning på torget installerade Stockholms stad pollare runt entréerna till torget. Arbetet pågick under december och januari 2020–2021.

Pollarna installerades på följande platser:

  • Väster om torget, mot Bodholmsplan
  • Öster om torget, mot Skärholmsplan
  • Bodholmsgången, väster om torget, mot Bodholmsplan
  • Bodholmsgången, öster om torget, mot Skärholmsplan
  • Vid Måsholmstorget.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Skärholmen

Uppdaterad