• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Framkomlighetsåtgärder för stombusslinje 172

Gubbängen, Högdalen, Hökarängen, Rågsved, Skarpnäck, Sköndal

För att förbättra framkomligheten för stombusslinje 172 har ett antal åtgärder genomförts.

Stombusslinjerna binder samman Stockholms kollektivtrafik. Längs hela linjesträckningen för stombuss 172 har ett antal åtgärder genomförts för att öka bussarnas framkomlighet.

Genomförda åtgärder

Huddingevägen

 • Bättre prioritering för buss vid trafiksignaler.

Rågsved

 • Ändrad körfältsindelning på Rågsvedsvägen.

Högdalen

 • Ändrad väjningsplikt till fördel för busstrafik på Rågsvedsvägen.
 • Flytt av refug på Harpsundsvägen.
 • Hållplatser som inte trafikeras av stombussen (Gubbängens idrottsplats, Högdalens industri och Högdalsdepån).

Hökarängen

 • Ändrad linjesträckning på Örbyleden för en genare körväg.
 • Nytt kollektivtrafikkörfält på Örbyleden.

Tyresövägen

 • Nytt kollektivtrafikkörfält.
 • Bättre prioritering av buss vid trafiksignaler.

Skarpnäck

 • Hållplats som inte trafikeras av stombussen.
 • Kompletterande vägmålning och ökad parkeringsövervakning.
 • Stoppförbud i stället för som tidigare parkeringsförbud.

Tidsplan

Åtgärderna påbörjades 2019 och avslutades 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

Framkomlighetsåtgärderna genomfördes av Stockholms stad tillsammans med Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm, Trafikverket och bussentreprenören Keolis. Även grannkommunerna Huddinge och Botkyrka har medverkat i projektet.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Pågående och planerade kollektivtrafikprojekt

Uppdaterad