Pågående arbeten

Staden har påbörjat sitt arbete inför den planerade utvecklingen av Hornsbruksgatan.

Ledningsarbete 

I samband med nybyggnation kommer staden att lägga ledningar vid Hornsbruksgatan. Arbetet inleddes under våren 2024 och beräknas pågå till och med hösten 2025.

Trafik och bilparkering

Trafiken och bilparkeringarna på Hornsbruksgatan kommer att påverkas, men gatorna kommer att förbli öppna med begränsad framkomlighet. 

Arbetstider

Arbeten kommer i huvudsak att utföras på vardagar mellan 07.00 och 16.00. Störande arbeten kan komma att utföras även kvällar och helger, men ska då ha aviserats i förväg.

Vibrationsmätningar

I samband med ledningsarbetet kommer entreprenören att borra i berget istället för att spränga det. Denna metod har valts med hänsyn till närheten till befintliga byggnader och tunnelbanan. Att borra i berget genererar betydligt lägre bullernivåer än att spränga det. Vibrationsmätningar kommer att utföras i samband med borrning, packning och schaktning.

SMS-aviseringar 

Registrera ditt mobilnummer för att få SMS-aviseringar från Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) vid eventuella driftstörningar. Om SVOA behöver stänga av vattnet eller om det uppstår en kvalitetsstörning på dricksvattnet, skickar de ett SMS eller talmeddelande till boende i det berörda området. 

Prenumerera på nyheter 

Få e-postmeddelanden om projektet för att hålla dig informerad om planerade arbeten.

Prenumerera på e-postmeddelanden

För dig som bor och verkar i området

Uppdaterad