Att bo vid en byggarbetsplats

När det byggs så låter det, dammar och ibland är det avstängt och ganska stökigt. Vi försöker se till så att de som bygger håller sig till de regler som finns och att det ska bli så lite problem som möjligt, för dig som bor i närheten.

Filmen förklarar vad det innebär att bo i närheten av en byggarbetsplats.

Bygglogistik och transporter

Filmen handlar om den samordning och det arbete som byggandet innebär och hur staden arbetar med bygglogistikcenter och kontroller, så kallade "checkpoints". Den visar också byggtid, byggkostnader och antalet transporter på våra gator som kan minska med en genomtänkt och planerad bygglogistik.

Buller från byggarbetsplatsen

Bygget och transporterna till och från bygget gör att det ibland blir höga ljudnivåer. Det varierar under olika skeden och blir särskilt påtagligt för närboende under sprängnings- och grundläggningsarbeten. Byggaktörer och entreprenörer ska hålla sig till Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggarbetsplats.

Vi tänker på din säkerhet

Byggarbetsplatser och närliggande områden, gång- och cykelvägar ska vara trygga och säkra med tydliga avspärrningar och skyltning där det behövs – så att alla ska kunna ta sig till jobb, skola och aktiviteter på ett tryggt sätt.

Vi gör allt vi kan för att byggandet ska gå smidigt och säkert som möjligt men glöm inte att det är ditt ansvar att respektera avstängningar, skyltning och omlagda vägar. Du som har barn behöver se till att de har koll på var de får och inte får vara under tiden vi bygger.

Uppdaterad