Ett flerbostadshus i tegel och en tunnelbanebyggnad längs Hornsbruksgatan. Husen ligger som en förlängning ned mot gatan från Högalidsparken med Högalidskyrkan längst upp i bild. Människor i rörelse på gatan vid husen och i parken vid kyrkan. Illustration
Visionsbild: Tham & Videgård arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och ny tunnelbanebyggnad längs Hornsbruksgatan

Södermalm

Bostäder och en nybyggd tunnelbanebyggnad planeras utmed Hornsbruksgatans norra sida. Ovanpå hustaken planeras en förlängning av Högalidsparken vilket skapar en större andel allmän parkyta än idag.

Stadsradhus och ny tunnelbanebyggnad

Längs Hornsbruksgatans norra sida föreslås en ny tunnelbanebyggnad och fyra bostadshus med sammanlagt cirka 36 bostäder. Tunnelbanebyggnaden innehåller handelslokaler i bottenvåningen, centrumfunktioner i plan två och tre och möjlighet till handel på husets takterrass mot parken.

De fyra bostadshusen placeras längs med Hornsbruksgatan, i Högalidsparkens bergsskärning och slänt. Större delen av bergsskärningen längs med gatan tas i anspråk och gatan får en tydligare stadskaraktär med bebyggelse på båda sidorna. Bostadshusen blir två till tre våningar med park ovanpå taket. Längs med bostadshusen förgårdsmark föreslås även sittplatser för allmänheten och att nyttja samt planteringar som tillför grönska. I planen ingår också lokaler för bland annat butiker och restauranger mot gatan.

Förlängning av Högalidsparken

Ovanpå de nya stadsradhusen planeras en förlängning av Högalidsparken vilket skapar en större allmän parkyta. De befintliga trapporna från Hornsbruksgatan till parken ersätts med tre nya. På taket till den nya tunnelbanebyggnaden planeras en lokal för handel, som kan inrymma till exempel café eller handelsträdgård. Syftet är att den ska vara öppen för allmänheten och på så vis en del av parkmiljön.

Tidsplan

  • Detaljplanen var på samråd 7 juni–7 augusti 2013
  • Utställning: 15 juni–27 juli 2016
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktörer

  • Nordr bygger bostäder
  • Wasted Space AB bygger den nya tunnelbanebyggnaden.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Anna Lina Axelsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 430

Jenny Gullström
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 432

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad