Ett flerbostadshus i tegel och en tunnelbanebyggnad längs Hornsbruksgatan. Husen ligger som en förlängning ned mot gatan från Högalidsparken med Högalidskyrkan längst upp i bild. Människor i rörelse på gatan vid husen och i parken vid kyrkan. Illustration
Visionsbild: Tham & Videgård arkitekter
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder och ny tunnelbanebyggnad längs Hornsbruksgatan

Södermalm

Bostäder och en nybyggd tunnelbanebyggnad planeras utmed Hornsbruksgatans norra sida. Planen har fått laga kraft.

Aktuellt

Prenumerera på nyheter

Få e-postmeddelanden om projekt Hornsbruksgatan för att hålla dig informerad om planerade arbeten.

Prenumerera på e-postmeddelanden

Stadsradhus och ny tunnelbanebyggnad

Längs Hornsbruksgatans norra sida planeras en ny tunnelbanebyggnad och fyra bostadshus med sammanlagt cirka 36 bostäder. Tunnelbanebyggnaden innehåller handelslokaler i bottenvåningen, centrumfunktioner i plan två och tre och möjlighet till handel på husets takterrass mot parken.

De fyra bostadshusen placeras längs med Hornsbruksgatan, i Högalidsparkens bergsskärning och slänt. Större delen av bergsskärningen längs med gatan tas i anspråk och gatan får en tydligare stadskaraktär med bebyggelse på båda sidorna. Bostadshusen blir två till tre våningar med park ovanpå taket. Längs gatan planeras det sittplatser och trädplanteringar för allmänheten. I planen ingår också lokaler för bland annat butiker och restauranger mot gatan.

Förlängning av Högalidsparken

Ovanpå de nya stadsradhusen planeras en förlängning av Högalidsparken vilket kommer skapa en större allmän parkyta. De befintliga trapporna från Hornsbruksgatan till parken ersätts med nya. På taket till den nya tunnelbanebyggnaden planeras en lokal för handel, som kan inrymma till exempel café eller restaurang. Syftet är att den ska vara öppen för allmänheten och därmed en del av parkmiljön.

Bilder

Folk som rör sig över Hornsbruksgatan utanför ett trevånings hus av glas och trä.
Visionsbild av den planerade tunnelbanebyggnaden sedd från öster. Bild: © Tham & Videgård arkitekter.
Ett hus i parklandskap med väggar som är gjorda av glas.
Visionsbild av den planerade parkbyggnaden där exempelvis café med handelsträdgård kan bedrivas. Byggnaden planeras placeras ovanpå den nya tunnelbanebyggnaden. Bild: © Tham & Videgård arkitekter.
Radhus i tegel med grönska som växer ut från de olika nivåerna på husen.
Visionsbild av radhusen sedd väster ifrån med det så kallade kvarteret Plankan i bakgrunden. Ovanpå byggnaden ser man Högalidsparkens förlängning. Bild: © Utopia arkitekter
Radhus i tegel som sträcker sig längs en stadsgata.
Visionsbild av radhus sedd från Hornsbruksgatan närmast Borgargatan med det så kallade kvarteret Mejseln närmast i bild. Bild:© Utopia arkitekter

Tidsplan

 • Byggstart är planerat under våren 2024. 
 • Detaljplanen var överklagad till Mark-och miljööverdomstolen som fastställde Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Hornsbruksgatan (ärende nummer KS 2021/1627). 
 • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2021.
 • Utställning: 15 juni–27 juli 2016
 • Detaljplanen var på samråd 7 juni–7 augusti 2013

Byggaktörer

 • Skanska utför ledningsarbetet på uppdrag av exploateringskontoret.
 • Nordr bygger bostäder
 • Granitor bygger den nya tunnelbanebyggnaden.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har fått laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. Du kommer få svar från dem som arbetar med projektet. 

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadsexpeditionen
Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Rustan Blomqvist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 072-59 336 31

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad