• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya cykelbanor på Ringvägen

Södermalm

Staden kommer att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister och gående på Ringvägen mellan Hornsgatan och Tantogatan.

Ringvägen på Södermalm är ett primärt cykelstråk och en viktig länk mellan bland annat Skanstull, Årstabron och Zinkensdamm.

Mellan Hornsgatan och Tantogatan finns cykelbanor längs större delen av gatan, men på några avsnitt förekommer cykling i blandtrafik. Staden kommer att bygga kompletterande cykelbanor och genomföra andra mindre åtgärder längs sträckan.

Karta över den aktuella sträckan.

 

Tidsplan

  • Inriktningsbeslut, maj 2024.
  • Genomförandebeslut, våren 2025.
  • Preliminärt klart 2026.

Uppdaterad