• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Upprustning av södra Götgatan

Södermalm

Stockholms stad ändrar sina tidigare planer att omvandla gatumiljön på södra Götgatan mellan Folkungagatan och Ringvägen.

Stockholms stad har tidigare under 2014 och 2016 genomfört flera mindre åtgärder på södra Götgatan för att göra sträckan mer trygg och framkomlig för gående och cyklister. Efter det har staden fortsatt utreda möjligheterna att göra en mer omfattande modernisering av gatumiljön.

2020 och 2022 tog staden i två omgångar inriktningsbeslut med ambition att omvandla gatumiljön på södra Götgatan. Planen var att det skulle göras i anslutning till renovering av tunnelbanans tätskikt längs sträckan, som Region Stockholms trafikförvaltning kommer att genomföra 2025–2032.

På grund av ökade kostnader bestämde sig staden senare för att inte genomföra åtgärderna som föreslogs i inriktningsbesluten. Stockholms stads trafiknämnd har istället tagit beslut om att rekommendera Stockholms stads kommunfullmäktige att godkänna ett genomförandeavtal med Region Stockholm för att förbättra området efter tunnelbanerenoveringen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad