dcsimg
Tekniska nämndhuset
Projekt Pågående

Utveckling av Tekniska nämndhuset

Kungsholmen

Tekniska nämndhuset ska utvecklas till en modern och funktionell kontorsbyggnad, med cirka 1000 arbetsplatser i huvudbyggnaden Klamparen 7. När hela fastigheten är ombyggd frigörs flera byggnader för andra ändamål. Lokalerna ska i framtiden på ett bättre sätt stödja samarbetet mellan förvaltningarna och servicen till medborgarna.

Bildgalleri

Tekniska nämndhuset: Kontorslandskap, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset: Kontorslandskap, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset: Kontorslandskap, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset: Kontorslandskap, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset: Mötesrum, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset: Mötesrum, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset: Pausyta, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset: Pausyta, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset Kungsholmen. Foto: Lennart Johansson Stockholms stad
Tekniska nämndhuset Kungsholmen. Foto: Lennart Johansson Stockholms stad

Projektfakta

Lönsamt för staden på lång sikt

Projektet innebär att vi tar ett helhetsgrepp om fastigheten och utvecklar ett kontor med cirka 1000 arbetsplatser i Klamparen 7. Vi utvecklar lokalerna för att på ett bättre sätt stödja samarbetet mellan och inom förvaltningarna och därigenom förbättra servicen till medborgarna. Detta är en lönsam investering för staden på lång sikt. Genom att effektivisera ytorna kommer vi att minska den använda ytan per anställd. Samtidigt frigörs också fastigheter som kan användas för andra ändamål.

Utvecklas till ett hållbart kontor

Staden vill utveckla Tekniska nämndhuset till ett hållbart kontor. Det innebär till exempel att:

  • genomföra energi- och klimatförbättringar genom byten av tekniska system och installationer,
  • möjliggöra att ytorna används mer effektivt,
  • skapa flexibla ytor som enklare kan anpassas när verksamhetens behov ändras,
  • förbättra inomhusmiljön,
  • förbättra möjligheter till käll- och avfallssortering,
  • skapa fler cykelparkeringar och laddplatser för elbilar i garagen,
  • ta hand om byggnadens kulturvärden.

Lokalerna anpassas, utvecklas och moderniseras 

Tekniska nämndhuset uppfördes 1963-1965 och inga större renoveringar eller moderniseringar har gjorts sedan dess. Lokalerna behöver anpassas och utvecklas enligt dagens standard och arbetsformer och upprustning av alltifrån ventilation, akustik, tillgänglighet och energi behöver göras.

Nyinvigning är planerad till 2023

Ombyggnaden sker etappvis och pågå sammanlagt fem år. Separatorhuset kommer att fungera som evakueringsbyggnad under projekttiden. Byggstarten var i september 2018 och möjlig inflyttning av etapp 1 är våren 2020. Nyinvigning av hela fastigheten är planerad till 2023.

När projektet är klart kan Klamparen 8, tillbyggnaden Klamparen 11 och Kanalhuset frigöras för andra ändamål. 

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ombyggnaden berör Stockholms stads tekniska förvaltningar: exploateringskontoret, fastighetskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Eric Tedesjö

Projektledare, fastighetskontoret

Lina Lunell

Projektledare, fastighetskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad