Projekt Planerat

Västerbron rustas upp

Kungsholmen–Södermalm

Västerbron i centrala Stockholm är snart 90 år gammal och behöver rustas upp för att kunna fortsätta användas i många år framöver. Renoveringen kommer ske etappvis där den första etappen handlar om att se till att risken för rost och skador minimeras.

Projektfakta

Bakgrund

Västerbron invigdes 1935 och har sedan dess utgjort en viktig förbindelse för alla trafikslag mellan Kungsholmen och Södermalm. Bron har ett högt kulturhistoriskt värde och är för många en symbol för Stockholm.

Bron är byggd av stål och börjar uppnå sin tekniska livslängd. För att förlänga livslängden med uppemot 80 år behöver den renoveras.

I en första etapp kommer åtgärder på brons mittrefug genomföras. Samtidigt genomförs ett antal åtgärder för att minska fuktinträngning och förbättra rostskyddet på bron.

Åtgärder

  • Utbyte av tätskikt kring och renovering av mittrefuger.
  • Åtgärda korrosionsfickor för att minska risk för fukt och rost.
  • Slipning och målning av rostangripna områden.
  • Reparation av brofogar.
  • Förstärkning av brodelen över Pålsundet.
  • Förbättrat skydd av bropelare, brobågar och betongfundament.

Påverkan

Västerbron kommer att kunna trafikeras under hela renoveringen. Fordonstrafiken kommer att ledas om till dubbelriktad trafik på ena sidan bron. Ytan för gång- och cykeltrafik kommer på ena sidan av bron att smalnas av under arbetenas genomförande.

Under 2022 genomfördes en breddning av cykel- och gångbanorna på Västerbron med en snarlik omledning av trafiken. Denna etapp lämpade sig inte att göra samtidigt.

Tidplan

  • Inriktningsbeslut i augusti 2023.
  • Genomförandebeslut beräknas tas under början av 2024.
  • Arbetena beräknas kunna påbörjas under andra halvan av 2024 och vara slutförda under slutet av 2025.

Vill du veta mer?

Inriktningsbeslut, 24 augusti 2023

Västerbron. Renovering - deletapp 1, Insyn Sveriges webbplats

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad