Dialog och samråd i stadsplanering

Samråd i industrilokal, människor som samtalar och tittar på konceptbilder

Genom dialog och samråd får medborgare och stadsplanerare möjlighet att träffas, lära av varandra och utbyta idéer och synpunkter. Dialog genomförs tidigt i stora stadsplaneringsprojekt medan samråd genomförs i både större och mindre projekt. Du kan delta både i dialog och samråd för de projekt som intresserar dig.

Din och andra stockholmares lokalkunskap om ett område, eller en specifik plats, är mycket värdefull i planeringens tidiga skeden. Kunskapen bidrar till bättre beslutsunderlag och till det fortsatta planeringsarbetet.

Den tidiga dialogen är på så sätt ett bra tillfälle för dig att påverka utvecklingen av din närmiljö och av staden som helhet. Samtidigt får du och de andra deltagare veta mer om varandras syn på utvecklingen.

Under dialogen diskuteras frågor som:

 • Hur använder barn, unga och vuxna området idag?
 • Vilka bra saker ska bevaras eller utvecklas?
 • Vad vill man kunna göra i området i framtiden?
 • Hur blir kontakten med andra områden runt omkring?

Tidig dialog och samråd

Snabbfakta

 • Samrådstid

  minst 6 veckor
 • Samrådsmöte

  öppet för alla
 • Synpunkter

  ska vara skriftliga

Dialogens många former

Dialogen kan utformas på olika sätt, men har alltid samma syfte. Ofta kombineras olika mötesformer och digitala möjligheter för att tillsammans ge medborgare och stadsplanerare möjlighet att träffas, lära av varandra, utbyta idéer och synpunkter.

Stadsutvecklingen i Stockholm

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad