Schematisk bild över stadsbyggnadsprocessen i Stockholms stad.

Stadsbyggnadsprocessen

Det börjar med ett behov och en idé. Staden tar fram ett förslag och i samrådet får alla bidra med synpunkter. Allmänna och enskilda intressen jämkas. När bygglovsansökan är komplett, grannar hörda och bygglovsbeslutet fattat kan det börja byggas.

Steg för steg

Så fungerar processen

Översikts- och områdesplanering, dialog och samråd

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad