Medborgarpanel om stadsutveckling

Vill du vara delaktig i utvecklingen av hur Stockholm växer? Gå med i stadens digitala medborgarpanel om stadsutveckling. Som medlem i panelen får du ett antal kortare frågeomgångar via e-post per år, beroende på var du bor. Resultat från varje genomförd frågeomgång till panelen återkopplas här på webben.

Du som bor i Stockholms stad är välkommen att vara med i stadens digitala medborgarpanel. Panelen består i oktober 2021 av över 4 300 stockholmare som ett antal gånger per år får e-post med frågor om stadsutveckling. Frågorna kan handla om allt från byggande av nya bostäder och skolor till upprustningar av olika platser runt om i Stockholm. Det kan även vara frågor om hur du rör dig i staden, om trygghet och hur vi kan leva hållbart. Variationen på frågorna är stor, liksom bredden på stadsutveckling.

Som medlem i den digitala panelen får du möjlighet att tycka till och vara delaktig i utvecklingen. Det är alltid frivilligt att svara och du kan när som helst avsluta din medverkan. Du deltar helt anonymt och ingen kan se att just du är med i panelen eller vad du svarar på våra frågor.

Medborgarpanelen görs i samarbete med Novus, som är ett oberoende undersökningsföretag. Rekrytering till panelen görs både via telefon och öppen rekrytering för alla som är intresserade. Återkoppling med resultat på alla  frågeomgångar finns här på webbplatsen Stockholm växer (växer.stockholm/medborgarpanel), där även stadens alla cirka 600 utvecklingsprojekt finns samlade.

Vid anmälan till medborgarpanelen får du svara på några få bakgrundsfrågor om dig själv. Det gör vi för att få en så representativ panel som möjligt, där deltagare har variation i ålder, kön, boendeplats, boendeform, antal år i området med mera. Du ska vara 16 år eller äldre för att kunna delta i panelen.

Din delaktighet ger oss mer kunskap och bättre underlag när vi utvecklar Stockholm. Hoppas du vill vara med!

 

Anmäl dig till medborgarpanelen!

Film om panelen

Se filmen

Resultat genomförda frågeomgångar

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Uppdaterad