Unga panelen

Är du 11–17 år och bor i Stockholm? Vill du vara med och tycka till om hur Stockholm växer och utvecklas? Gå med i Unga panelen!

Som medlem i panelen får du korta frågor några gånger om året via mejl. Dina synpunkter är viktiga när vi utvecklar Stockholm.

Frågor från Stockholms stad

Frågorna till deltagarna i Unga panelen kommer från Stockholms stads olika verksamheter. Personer som arbetar med att utveckla staden vill veta vad du tycker. Det kan handla om något som byggs eller något som planeras att byggas. Eller var du känner dig trygg och hur vi kan leva hållbart. Det blir olika frågor varje gång. Det är frivilligt att svara och du kan gå ur panelen när du vill. Du är med helt anonymt och ingen kan se att just du är med eller vad du svarar på frågorna.

Alla svar visas upp

De svar som kommer in på frågorna till deltagarna i Unga panelen kommer visas upp här på webbplatsen. Unga panelen drogs igång i början av 2022. Fler än 290 personer är med i Unga panelen (juni 2024) från alla delar av Stockholm.

Presentkort som tack

Alla som går med i Unga panelen får ett presentkort på 25 kronor som kan lösas in i ett flertal butiker. Prata med din förälder för anmälan. Du får presentkortet digitalt när du svarat på din första enkät. Hoppas du vill vara med!

Anmälan till Unga panelen

Deltagandet i Unga panelen måste gå via en förälder om du är under 16 år. Anmäla dig eller ditt barn/ungdom genom att klicka på länken nedan. Frågorna kommer sedan till din mejl, och du kan hjälpa till att svara på frågorna eller lämna över till ditt barn/ungdom. Tack för hjälpen!

 
 

Resultat genomförda frågeomgångar

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka ut frågor till medborgarpanelen och analysera de svar som kommer in. Ingen kan se vad just du svarat och du är med så länge du själv vill. Uppgifterna behandlas med den lagliga grunden samtycke enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1a, vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge du har givit ditt samtycke men kommer att raderas när du återkallar ditt samtycke.

Personuppgifterna behandlas av Origo Group. Personuppgiftsbiträdet förbinder sig genom avtal att skydda uppgifterna samt att inte behandla personuppgifter på annat sätt än enligt exploateringskontorets instruktioner.

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att på begäran få ett registerutdrag över dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen. Du har rätt till dataportabilitet för dina personuppgifter, det betyder att du har rätt att få ut dina personuppgifter för att använda dem hos någon annan.

Du kan lämna in klagomål om behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig

Exploateringskontoret
Fleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Personuppgiftsbiträde

E-post: henrik.brandes@origogroup.com

Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud.tk.expl@stockholm.se

Medborgarpanelen

Kontakta oss om Medborgarpanelen

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Uppdaterad