Medborgarpanel om stadsutveckling

Vill du vara delaktig i utvecklingen av hur Stockholm växer? Gå med i stadens digitala medborgarpanel om stadsutveckling. Som medlem i panelen får du ett antal kortare frågeomgångar via mejl per år, beroende på var du bor. Resultat från varje genomförd frågeomgång presenteras och återkopplas här på webben.

Alla stockholmare kan delta

Du som bor i Stockholms stad är välkommen att vara med i någon av stadens digitala medborgarpaneler. Det finns två paneler. "Stora medborgarpanelen" för alla över 17 år och "Unga panelen" för åldersgruppen 11-17 år. Frågorna kommer via mejl och man är bara med så länge man själv vill. 

Stockholms stads medborgarpanel består (i januari 2023) av cirka 4 500 stockholmare som ett antal gånger per år får e-post med länk till frågor om stadsutveckling. Frågorna kan handla om allt från byggande av nya bostäder och skolor till upprustningar av olika platser runt om i Stockholm. Det kan även vara frågor om hur du rör dig i staden, om trygghet, olika evenemang och hur vi kan leva hållbart. Frågorna kommer från många olika delar av Stockholms stads verksamhet. Variationen på frågorna är stor, liksom bredden på stadsutveckling.

Bli delaktig i utvecklingen av Stockholm

Som medlem i en digital panel får du möjlighet att tycka till och vara delaktig i utvecklingen. Det är alltid frivilligt att svara och du kan när som helst avsluta din medverkan. Du deltar helt anonymt och ingen kan se att just du är med i panelen eller vad du svarar på våra frågor.

Medborgarpanelerna görs i samarbete med Origo Group, som är ett oberoende undersökningsföretag. Rekrytering görs både riktat och är öppen för alla som är intresserade att vara med. Återkoppling med resultat på alla frågeomgångar finns här på webbplatsen Stockholm växer (växer.stockholm/medborgarpanel), där det även finns information om stadens alla cirka 700 stadsutvecklingsprojekt.

Vid anmälan till medborgarpanelen får du svara på några få bakgrundsfrågor. Det gör vi för att få en så representativ panel som möjligt. Målet är att paneldeltagarna har bred variation i ålder, kön, boendeplats, boendeform, antal år i området med mera för att spegla stockholmarna i stort.

Din delaktighet ger oss mer kunskap och bättre underlag när vi utvecklar Stockholm. Hoppas du vill vara med!

 

Anmäl dig till Medborgarpanelen!

Film om panelen

Gå med i Medborgarpanelen - en kort film.
(uppdaterad 2023-02-20.)

Genomförda frågeomgångar

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Unga panelen om stadsutveckling

Behandling av personuppgifter

Uppdaterad