Stadsarkivet Liljeholmen

I Stadsarkivets lokaler vid Liljeholmskajen kan du ta del av stadens bebyggelsehistoria. Här hittar du historiska byggnadsritningar, kartor och arkiv från stadens tekniska förvaltningar.

I trafikkontorets och exploateringskontorets tekniska arkiv finns ritningar från början av förra seklet fram till nu. Det är ritningar över framförallt gata, park, tunnelbana och geoteknik.

Uppdaterad