Stockholmsrummet

I Stockholmsrummet i Kulturhuset på Sergels torg berättar vi om den växande staden, framtidens Stockholm och vägen dit.

Stockholmsrummet är stadens plats för att berätta om hur, var och varför Stockholm växer. I rummet finns en stor fysisk modell över befintlig och planerad bebyggelse samt 3D-kartor över hela staden. I utställningarna kan du lära dig mer om stadsutvecklingen i Stockholm och hur det går till att bygga stad. Det finns alltid guider på plats som kan svara på dina frågor. 

Modell över Stockholm

Hjärtat i Stockholmsrummet är den stora modellen över staden. Här kan man se både befintlig och planerad bebyggelse. Alla hus på modellen som är i färg finns redan idag, och de som är vita ska byggas i framtiden. Husen på modellen 3D-printas och handmålas och över hela modellen ligger ett glasgolv som man gärna får gå på.

Upplev hur staden ska utvecklas

I 3D-borden finns det kartor i 3D över hela Stockholms stad. Du kan antingen flyga högt över staden eller zooma dig hela vägen ner till gatunivå. På kartbilden finns informationspunkter om stadsbyggnadsprojekt och infrastruktur. Du kan också se 3D-modeller av stora projekt som till exempel Slussen.

I våra olika utställningar om stadsutveckling kan du lära dig mer om hur det går till att bygga en stad. Vi berättar om den övergripande Översiktsplanen, om stadsbyggnadsprocessen och om några av de stora stadsutvecklingsområden som är aktuella just nu. Om du är nyfiken på Stockholmshusen så kan du läsa mer om dem i rummet, och vi har också byggt upp ett Stockholmshus i miniatyr. Inne i huset kan du lära dig mer om Bostadsförmedlingen och ställa dig i bostadskön.

Guider

Kanske undrar du om ett specifikt område eller projekt eller är nyfiken på stadsutvecklingsfrågor? Våra kunniga guider finns alltid på plats för att svara på dina frågor.

Temautställning

I vår temautställningshörna berättar stadens förvaltningar och bolag om olika aspekter på stadsutveckling. Den aktuella utställningen handlar om Grönare Stockholm.

Grönare Stockholm är en satsning för att rusta upp och utveckla stadens parker, gångstråk, naturområden och torg. I utställningen i Stockholmsrummet kan du se vilka platser som har rustats upp och vilka som står på tur. Du får lära dig mer om grodor och groddjur, och om dagvattenhantering och värmeöar.

Utställningen om Grönare Stockholm är framtagen tillsammans med Trafikkontoret och pågår till 10 juni 2024.

Inför ditt besök

Här finns praktiskt information inför ditt besök i Stockholmsrummet.

Måndag-fredag: 10.00–19.00
Lördag-söndag: 11.00–16.00

Avvikande öppettider: 

Öppnar 12.00 torsdag 30/5.

Stängt torsdag 9/5, söndag 19/5, torsdag 6/6, fredag 21/6 och lördag 22/6.

 

Vi har två entréer till rummet, båda utan trösklar. De nivåskillnader som finns i rummet är tillgängliga både via ramp och trappsteg. Det finns stolar att låna vid behov och rummets personal finns alltid på plats.

Färdtjänstadressen är Sergelgången 31 alternativt Sergels torg 7.

Vid frågor inför ditt besök, välkommen att ringa 08-508 266 30 eller skicka ett mejl. 

stockholmsrummet@stockholm.se

Stockholmsrummet ligger i Kulturhuset, på bottenplan med ingång från Sergels torg. Adressen är Sergelgången 31.

Telefon: 08-508 266 30

E-post: stockholmsrummet@stockholm.se

Mer om stadsutveckling

Här på Stockholm växer kan du djupdyka i olika stadsutvecklingsprojekt. Det finns också olika sätt att delta i dialoger om hur staden ska växa.

In English

Welcome to the Stockholm Room. This is a place dedicated to urban development and to how and why the city is growing. We are located on the ground floor of Kulturhuset, the Stockholm Culture House, with entrance from Sergels torg under the fountain.

The large model of the city is the heart of the Stockholm Room. On it you can see both current and planned developments. All houses on the model that are in colour exist today and all the houses that are white are planned for the future. The houses are 3D printed and hand-painted, and the model is covered by a glass floor that you are welcome to walk on.

The 3D tables hold 3D maps of the entire city of Stockholm. You can either fly high above the city or zoom all the way down to street level. Information about urban development projects and infrastructure is available on the map. You can also see 3D models of large projects like Slussen.

You can learn more about what it takes to build a city in our different exhibitions about urban development. We will tell you about the general City Plan, about the city planning process and about some of the current large-scale urban development sites.

If you have questions about a specific project or about urban development in Stockholm in general, our able staff is available to answer your questions.

Monday–Friday: 10.00–19.00
Saturday–Sunday: 11.00–16.00

Irregular opening hours: 

Opens 12.00 Thursday 30/5.

Closed Thursday 9/5, Sunday 19/5, Thursday 6/6, Friday 21/6 and Saturday 22/6.

We have two entrances to the room, both without thresholds. The level differences are accessible by both ramp and stairs. Chairs can be borrowed if needed and our staff is always on site.

If you have any questions please call +46 8 508 266 30 or e-mail stockholmsrummet@stockholm.se.

The Stockholm Room is located in Kulturhuset, the Stockholm Culture House, on the ground floor with entrance from Sergels torg. The address is Sergelgången 31.

Phone: +46-8-508 266 30

E-mail: stockholmsrummet@stockholm.se

Uppdaterad