Stockholmsrummet

I Stockholmsrummet i Kulturhuset på Sergels torg berättar vi om den växande staden, framtidens Stockholm och vägen dit.

Stockholmsrummet är stadens plats för att berätta om hur, var och varför Stockholm växer. I rummet finns en stor fysisk modell över befintlig och planerad bebyggelse samt 3D-kartor över hela staden. I utställningarna kan du lära dig mer om stadsutvecklingen i Stockholm och hur det går till att bygga stad. Det finns alltid guider på plats som kan svara på dina frågor. 

Modell över Stockholm

Hjärtat i Stockholmsrummet är den stora modellen över staden. Här kan man se både befintlig och planerad bebyggelse. Alla hus på modellen som är i färg finns redan idag, och de som är vita ska byggas i framtiden. Husen på modellen 3D-printas och handmålas och över hela modellen ligger ett glasgolv som man gärna får gå på.

Upplev hur staden ska utvecklas

I 3D-borden finns det kartor i 3D över hela Stockholms stad. Du kan antingen flyga högt över staden eller zooma dig hela vägen ner till gatunivå. På kartbilden finns informationspunkter om stadsbyggnadsprojekt och infrastruktur. Du kan också se 3D-modeller av stora projekt som till exempel Slussen.

I våra olika utställningar om stadsutveckling kan du lära dig mer om hur det går till att bygga en stad. Vi berättar om den övergripande Översiktsplanen, om stadsbyggnadsprocessen och om några av de stora stadsutvecklingsområden som är aktuella just nu. Om du är nyfiken på Stockholmshusen så kan du läsa mer om dem i rummet, och vi har också byggt upp ett Stockholmshus i miniatyr. Inne i huset kan du lära dig mer om Bostadsförmedlingen och ställa dig i bostadskön.

Kanske undrar du om ett specifikt område eller projekt eller är nyfiken på stadsutvecklingsfrågor? Det finns alltid kunnig personal på plats som kan svara på dina frågor.

Temautställning

I vår temautställningshörna berättar stadens förvaltningar och bolag om olika aspekter på stadsutveckling. Den aktuella utställningen handlar om Stadshusets tillblivelse.

I år är det 100 år sedan Stadshuset invigdes. I den nya temautställningen berättar vi om Stadshusets tillkomst och om arkitekturen som har hänfört stockholmare och besökare under 100 år.

Stadshuset är en av Stockholms mest ikoniska byggnader och dess placering på första parkett vid Riddarfjärden känns självklar idag. I själva verket var valet att bygga Stadshuset på Kungsholmen ett kontroversiellt sådant. I temautställningen berättar vi mer om hur det gick till när huset hamnade där. Du får också lära dig mer om arkitekten Ragnar Östbergs visioner och om husets arkitektur.

Utställningen är framtagen tillsammans med Stadsarkivet och pågår till 8 januari 2024.

För att hylla födelsedagsbarnet har vi numera också ett guldigt, glittrigt stadshus i Stockholms-modellen.

Inför ditt besök

Här finns praktiskt information inför ditt besök i Stockholmsrummet.

Måndag-fredag: 10.00–19.00
Lördag-söndag: 11.00–16.00

Avvikande öppettider 2023:

28 november: öppet 13.00-19.00

Vi har två entréer till rummet, båda utan trösklar. De nivåskillnader som finns i rummet är tillgängliga både via ramp och trappsteg. Det finns stolar att låna vid behov och rummets personal finns alltid på plats.

Färdtjänstadressen är Sergelgången 31 alternativt Sergels torg 7.

Vid frågor inför ditt besök, välkommen att ringa 08-508 266 30 eller skicka ett mejl. 

stockholmsrummet@stockholm.se

Stockholmsrummet ligger i Kulturhuset, på bottenplan med ingång från Sergels torg. Adressen är Sergelgången 31.

Telefon: 08-508 266 30

E-post: stockholmsrummet@stockholm.se

In English

Welcome to the Stockholm Room. This is a place dedicated to urban development and to how and why the city is growing. We are located on the ground floor of Kulturhuset, the Stockholm Culture House, with entrance from Sergels torg under the fountain.

The large model of the city is the heart of the Stockholm Room. On it you can see both current and planned developments. All houses on the model that are in colour exist today and all the houses that are white are planned for the future. The houses are 3D printed and hand-painted, and the model is covered by a glass floor that you are welcome to walk on.

The 3D tables hold 3D maps of the entire city of Stockholm. You can either fly high above the city or zoom all the way down to street level. Information about urban development projects and infrastructure is available on the map. You can also see 3D models of large projects like Slussen.

You can learn more about what it takes to build a city in our different exhibitions about urban development. We will tell you about the general City Plan, about the city planning process and about some of the current large-scale urban development sites.

If you have questions about a specific project or about urban development in Stockholm in general, our able staff is available to answer your questions.

Monday-Friday: 10.00-19.00
Saturday-Sunday: 11.00-16.00

Exceptions during 2023: 

November 28: open 13.00-19.00

We have two entrances to the room, both without thresholds. The level differences are accessible by both ramp and stairs. Chairs can be borrowed if needed and our staff is always on site.

If you have any questions please call +46 8 508 266 30 or e-mail stockholmsrummet@stockholm.se.

The Stockholm Room is located in Kulturhuset, the Stockholm Culture House, on the ground floor with entrance from Sergels torg. The address is Sergelgången 31.

Phone: +46-8-508 266 30

E-mail: stockholmsrummet@stockholm.se

Uppdaterad