Stadsarkivet Liljeholmskajen

Stadsarkivet Liljeholmskajen
Foto: Mattias Ek

I Stadsarkivets nya lokaler vid Liljeholmskajen kan du ta del av stadens bebyggelsehistoria. Här hittar du historiska byggnadsritningar, kartor och arkiv från stadens tekniska förvaltningar.

I trafikkontorets och exploateringskontorets tekniska arkiv finns ritningar från början av förra seklet fram till nu. Det är ritningar över framförallt gata, park, tunnelbana och geoteknik.

Besök Stadsarkivet vid Liljeholmskajen (webbplats) för mer information.

Liljeholmskajen - Stadsarkivet

Uppdaterad