Vy över område med byggnader, vägar och grönområden. Foto.

Södra Ängby

En stadsdel i Bromma stadsdelsområde.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad